Thông báo danh sách gia hạn thẻ BHYT cho sinh viên khóa 2022 (đợt 3)

Thư chúc tết của Lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
06/01/2023
Thông báo danh sách gia hạn thẻ BHYT cho sinh viên các khóa 2019-2020-2021
06/01/2023

1.Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2022 (đợt 3) (Danh sách sinh viên mua thẻ chi tiết kèm theo).

2. Nơi khám chữa bệnh: Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông- Hà Nội)
3. Sinh viên cài phần mềm VssID như hướng dẫn để sử dụng thẻ BHYT điện tử và tra cứu thời hạn thẻ BHYT của mình – hướng dẫn kèm theo.

4. Một số sinh viên mua đợt sau nhà trường sẽ cập nhật tiếp vào danh sách này.

Trân trọng!

Link danh sách: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gHumoC-DIORmboT9HCqdqAi5bRw_W90M/edit#gid=1961061014

Link hướng dẫn cài VssID: https://goeco.link/spClP

629 lượt xem