Thông báo chương trình học bổng Motorola

Thông báo tuyển dụng (ưu tiên nội bộ)
06/06/2017
Thông báo chương trình học bổng Motorola
06/06/2017

Tên gọi chính thức:

Tên tiếng Anh: Motorola scholarship and research funding program for advanced ICT education

Tên dịch sang tiếng Việt: Chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu Motorola cho lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Mô tả chương trình (ngắn gọn)

Nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu và cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc xuất bản các bài báo chuyên môn có chất lượng cao về lĩnh vực thông tin và truyền thông của sinh viên và nghiên cứu sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Chi tiết chương trình

* Mục tiêu của chương trình đề xuất bao gồm:

 • Phát triển và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu của sinh viên và nghiên cứu sinh trong lĩnh vực ICT tại Học viện.
 • Tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp cận về công nghệ mới cũng như hỗ trợ sinh viên tham gia vào các nghiên cứu, sáng tạo có chất lượng trong lĩnh vực ICT.
 • Góp phần nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học và uy tín khoa học của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong các trường hàng đầu về nghiên cứu giáo dục trong lĩnh vực ICT.

* Chương trình bao gồm ba nội dung chính:

 • Tài trợ các nhóm nghiên cứu có đề xuất chất lượng

Chương trình hỗ trợ một phần chi phí nghiên cứu, chi phí xuất bản báo và chi phí tham gia hội thảo cho các nhóm nghiên cứu có đề xuất chất lượng. Các nhóm được hỗ trợ cần có kết quả nghiên cứu đạt chất lượng cao và được khuyến khích công bố kết quả nghiên cứu trong các tạp chí đầu ngành trong nước, hội thảo quốc tế và các tạp chí khoa học quốc tế.

 • Tài trợ cho cuộc thi sản phẩm Internet of Things (IoT)

Chương trình hỗ trợ một phần kinh phí cho các nhóm sinh viên nghiên cứu thiết kế, chế tạo và phát triển sản phẩm để tham gia cuộc thi Internet of Things (IoT)

 • Học bổng Motorola cho nghiên cứu sinh/sinh viên xuất sắc

Học bổng cho các sinh viên xuất sắc được công bố vào cuối năm tại lễ tổng kết chương trình. Việc lựa chọn ứng viên được dựa theo thành tích nghiên cứu trong năm 2017.

Nhu cầu và lý do của chương trình

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một trong các trường hàng đầu về ICT tại Việt Nam. Số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đang ngày càng tăng, trong đó một số nhóm nghiên cứu đạt thành tích rất đáng khích lệ.Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động nghiên cứu của sinh viên Học viện vẫn còn nhiều hạn chế do còn thiếu các chương trình hỗ trợ nghiên cứu ở mức chuyên sâu và tài trợ công bố các kết quả nghiên cứu tại các hội nghị quốc tế hay các tạp chí khoa học quốc tế. Do vậy, chương trình này được kỳ vọng sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu thực tế trên.

Quá trình đánh giá

Hiệu quả và thành công của chương trìnhsẽ được xem xét dựa trên các tiêu chí sau:

1) Chất lượng của các nhóm nghiên cứu được hỗ trợ:cách thức các nhóm nghiên cứu xây dựng, phát triển ý tưởng và tiến hành thực hiện, mức độ hoàn thành đề xuất nghiên cứu, chất lượng, tính khoa học và đóng góp của các công trình.

2) Số lượng công bố, bài báo và tạp chí được hỗ trợ bởi chương trình.

3) Sự quan tâm và tham gia hoạt động của sinh viên.

4) Nâng cao kiến thức và nhận thức của sinh viên của Học viện trong lĩnh vực ICT.

Tiêu chuẩn đánh giá sự thành công của chương trình:

1) Sự tích cực tham gia của sinh viên và các nhóm nghiên cứu.

2) Số lượng công bố, bài báo khoa học được hỗ trợ.

3) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học về cả lượng và chất.

Kết quả mong muốn

1) Các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; số lượng các công bố khoa học được tăng lên.

2) Các nhóm sinh viên nâng cao được kiến thức và kỹ năng về ICT.

Thời gian thực hiện của các sự kiện chính trong chương trình như sau:

 • 05/2017: Seminar giới thiệu chương trình, kêu gọi đề xuất nghiên cứu và thông báo tổ chức cuộc thi Motorola IoT.
 • 05/2017: Thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá và xét duyệt đề xuất nghiên cứu.
 • 05/2017: Hạn nộp đơn dự thi Motorola IoT Competition.
 • 06/2017: Thông báo các đề xuất nghiên cứu được tài trợ.
 • 07/2017: Vòng loại của cuộc thi Motorola IoT Competition.
 • 08/2017: Seminar báo cáo tiến độ của quỹ tài trợ nghiên cứu.
 • 11/2017: Vòng chung kết của cuộc thi Motorola IoT Competition.
 • 12/2017: Lễ tổng kết chương trình.

980 lượt xem