Thông báo Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright năm 2017

Thành lập các phòng thí nghiệm (Lab) chuyên sâu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
20/09/2016
Thông báo thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016
20/09/2016

Chương trình Fulbright là chương trình trao đổi giáo dục quốc tế hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân các quốc gia trên thế giới. Chương trình Fulbright mang đến cho các thành viên tham gia chương trình – những người có thành tích chuyên môn và năng lực lãnh đạo – cơ hội để học tập, giảng dạy, và nghiên cứu cũng như trao đổi ý tưởng và cùng tìm ra các giải pháp để chia sẻ những mối quan tâm của quốc tế.

Chương trình Giáo viên Xuất sắc Ngắn hạn (GVXS) được thiết kế để hỗ trợ các đơn vị tiếp nhận trong lĩnh vực giáo dục phổ thông qua các hoạt động giảng dạy, hội thảo, tư vấn và một số những hoạt động khác của GVXS. Thông qua chương trình này, GVXS Fulbright có cơ hội nắm bắt thông tin về hệ thống giáo dục các nước để có thể quốc tế hóa mô hình lớp học và trường học sau khi họ hoàn thành chương trình và trở về Hoa Kỳ.

Năm 2017, 12 dự án xuất sắc trên toàn thế giới sẽ được lựa chọn để thực hiện tại các đơn vị giáo dục, bộ giáo dục, sở giáo dục, các tổ chức giáo dục như viện nghiên cứu, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ hoặc trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017. Thời gian tốt nhất để thực hiện dự án vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Chương trình sẽ kéo dài từ 2 tuần đến 6 tuần (bao gồm ngày đi lại của giáo viên và ngày cuối tuần), ưu tiên chương trình từ 3 tuần trở lên.

Chúng tôi gửi nhà trường thông tin chi tiết về chương trình này trong tài liệu đính kèm. Kính mong quý vị nhận được thông tin vui lòng chuyển giúp tới Lãnh đạo trường.

Vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu kèm theo và gửi về cho Chương trình qua email vnfulbright@gmail.com trước 17h00, ngày thứ Hai, 26/9/2016.

Để có thêm thông tin về Chương trình Fulbright tại Việt Nam và các chương trình khác của Fulbright, nhà trường vui lòng truy cập http://vietnam.usembassy.gov/fulbright.html

Thông tin chương trình Giáo viên Xuất sắc Ngắn hạn Fulbright năm 2017

Đơn đăng ký

 

1140 lượt xem