Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 05 năm 2019

PTIT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về Nghiên cứu – Đào tạo – Chuyển giao công nghệ với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
20/05/2019
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2019
23/05/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 05 năm 2019. Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm:

2271 lượt xem