Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ tháng 12 năm 2016

Thông báo tuyển sinh viên thực tập tại bộ phận Digital Marketing của Viettel Telecom
05/01/2017
Sinh viên Học viện được nhận giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016
06/01/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ tháng 12 năm 2016. Chi tiết theo file đính kèm:

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ tháng 12 năm 2016

Danh sách NCS, học viên được cấp bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ tháng 12 năm 2016 

677 lượt xem