Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2017

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017
13/06/2017
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã sẵn sàng cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017
15/06/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2017.

Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm:

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2017

Danh sách chi tiết

783 lượt xem