Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 tháng 11/2016

Thông báo nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016
11/11/2016
Thông báo về việc xét cấp tiền hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng vùng lũ lụt năm 2016
14/11/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 11 năm 2016 của Học viện.

Chi tiết Thông báo và Danh sách theo file đính kèm:

 

2800 lượt xem