Thành lập khoa Đa phương tiện đáp ứng nhu cầu đào tạo tại Học viện

Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Công nghệ BCVT
05/02/2016
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2016
19/02/2016
THÀNH LẬP KHOA ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN
Ngày 01/02/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-BTTTT về việc Phê duyệt Đề án thành lập Khoa Đa phương tiện trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Theo Quyết định đã được Bộ trưởng phê duyệt, Khoa Đa phương tiện trực thuộc Học viện sẽ thực hiện chức năng đào tạo các chuyên ngành Công nghệ Đa phương tiện và Truyền thông Đa phương tiện theo mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo do Giám đốc Học viện phê duyệt.

Trước đó, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cho Ngành và xã hội, Học viện đã tiên phong trong việc mở các ngành đào tạo mới, năm 2012, Học viện trở thành trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép mở ngành Công nghệ Đa phương tiện và đến năm 2015, Học viện tiếp tục cấp phép mở ngành Truyền thông Đa phương tiện. Đây là những bước đi tiên phong của Học viện trong việc đón đầu sự phát triển của công nghệ, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc thành lập khoa Đa phương tiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo. Hướng đến xây dựng khoa Đa phương tiện trở thành Khoa đào tạo thế mạnh của Học viện, áp dụng những phương pháp đào tạo tiên tiến, đồng thời thu hút những cán bộ giảng dạy được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao về tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện nhằm đào tạo những đội ngũ sinh viên có chất lượng chuyên sâu về công nghệ, ứng dụng công nghệ đa phương tiện cho xã hội.

18/02/2016

1580 lượt xem