Tạp chí KHCN TT&TT

THÔNG BÁO SỐ 2
Về việc: Viết bài cho Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Theo giấy phép hoạt động báo chí in số 697/GP-BTTTT  ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) được phép xuất bản tạp chí với tên gọi “Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông” từ năm 2016.

“Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông” là tạp chí chuyên ngành có phản biện độc lập, được xuất bản thường kỳ nhằm công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ở trong và ngoài Học viện.

Các tác giả có bài viết chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí, hội nghị nào khác có thể gửi bài về địa chỉ trang Web:
https://easychair.org/conferences/?conf=ptitjics2016
và về địa chỉ email: : jst@ptit.edu.vn).

Hạn gửi bài được gia hạn đến ngày 15/03/2016./.