Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Thị Hội

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga
12/07/2021
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Xuân Dũng
10/08/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Nguyễn Thị Hội

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Đình Quế và PGS.TS. Đàm Gia Mạnh

         Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Mô hình hành vi và quan tâm của người dùng trên các mạng xã hội;”

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin               Mã số: 9.48.01.04

 Thời gian:   14   giờ  00 , thứ  5 , ngày 26 tháng 08 năm 2021

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.