Thông báo hướng dẫn sinh viên đăng ký học trước các học phần trình độ Thạc sĩ năm 2022

314060145_643891340768565_4957560990943917077_n
[TBTS]Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022
26/09/2022
logo120
Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Đặng Vân Trường
03/10/2022

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành kèm theo Quyết định số 550/QĐ-HV ngày 21/04/2022 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) thông báo hướng dẫn sinh viên đăng ký học trước các học phần trình độ thạc sĩ năm 2022. Cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH:

Giúp sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học tại Học viện có thể học tích luỹ trước một số học phần thuộc khối kiến thức chung và kiến thức cơ sở của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc ngành phù hợp với ngành ở bậc đại học, nhằm rút ngắn tổng thời gian học tập khi sinh viên có nguyện vọng tiếp tục học bậc thạc sĩ sau khi tốt nghiệp đại học.

II.HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:

  1. Hình thức và thời gian đào tạo:

– Hình thức đào tạo: Chính quy

– Thời gian đào tạo: Theo kế hoạch học tập của các khóa, lớp cao học hiện hành

  1. Địa điểm đào tạo:

Tại Phía Bắc: Cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.33512254; Fax: 024.33829236

Tại Phía Nam: Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh, Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chi Minh

Điện thoại: 028.38297220; Fax: 028.38295092

III. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP

Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Chuyên ngành đào tạo Bậc đại học đúng/phù hợp Mã ngành
Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật Điện tử viễn thông 8520208
Hệ thống thông tin Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

Khoa học máy tính

8480104
Khoa học máy tính 8480101
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 8340101

(*): Danh sách các môn đăng ký học trước tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này 

IV.ĐỐI TƯỢNG:

Sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã hoàn thành ít nhất 75% tổng khối lượng tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học, có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy (tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký học trước) xếp loại khá trở lên.

V.CÔNG NHẬN VÀ CHUYỂN ĐỔI TÍN CHÍ:

            Công nhận kết quả học trước chương trình thạc sĩ

Sinh viên sẽ được Học viện cấp giấy chứng kết quả học tập sau khi đạt kết quả các học phần. Học phần đạt yêu cầu (học phần tích lũy) khi có điểm học phần (ĐHP) từ 5,5 trở lên (thang điểm 10) hoặc từ điểm C (điểm chữ) trở lên và không có bất kỳ điểm thành phần nào bị điểm liệt (0 điểm).

Các học phần đã được tích luỹ trong quá trình học có giá trị trong vòng 5 năm tính tới thời điểm xét công nhận chuyển đổi sẽ được ghi vào bảng điểm cuối khóa đào tạo thạc sĩ, sau khi sinh viên tốt nghiệp đại học, trúng tuyển xét tuyển đầu vào cao học và hoàn thành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện.

Quy trình xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ như phụ lục II kèm theo

VI.QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ: 

a) Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký nhập học trước chương trình thạc sĩ bao gồm:

Đơn đăng ký học trước các học phần chương trình thạc sĩ (theo mẫu );

Bảng điểm từ học kỳ 1 đến thời điểm đăng ký học trước có xác nhận của Phòng Giáo vụ đạt trình độ khá trở lên;

– Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương);

Giấy Khai sinh;

– 4 ảnh màu cỡ 3×4 cm (ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh của sinh viên);

b) Khoa Đào tạo Sau Đại học/Phòng Đào tạo & KHCN tiếp nhận, xem xét hồ sơ tập hợp danh sách trình Giám đốc Học viện ra quyết định cho phép sinh viên học trước;

c) Khoa Đào tạo Sau Đại học/Phòng Đào tạo & KHCN thông báo kế hoạch học tập, thời khóa biểu chi tiết cho sinh viên và theo dõi, giám sát quá trình học của sinh viên;

d) Sinh viên phải đóng học phí học trước chương trình thạc sĩ theo quy định của Học viện.

VII.  THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

Sinh viên đăng ký học trước các học phần thạc sĩ dự kiến vào 02 đợt:

Đợt 1: Tháng 5 – Tháng 7

Đợt 2: Tháng 9 – Tháng 12

Thời gian học theo thông báo cụ thể của Khoa Đào tạo Sau Đại học /Phòng Đào tạo & KHCN Học viện cơ sở TP Hồ Chí Minh.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Tại Phía Bắc:

Khoa Đào tạo Sau Đại học

Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.33512254; 024.33510436

Email:     Khoadtsdh@ptit.edu.vn

Website: https://tuyensinh.ptit.edu.vn; https://portal.ptit.edu.vn/saudaihoc/

Tại Phía Nam:

Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ – Cơ sở Học viện tại Tp.Hồ Chí Minh

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38297220; Fax: 028.39105510

Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

Website: https://tuyensinh.ptit.edu.vn; https://ptithcm.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết có thể xem và tải về tại trang thông tin điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo địa chỉ: https://tuyensinh.ptit.edu.vn.

TB hướng dẫn sv đăng ký học trước các học phần trình độ Thạc sĩ năm 2022

PHỤ LỤC I_DanhMucCacmonduocdangkyhoctruochocphanThacsi.06092022

PHỤ LỤC III_Mau 1_ DangKyHocTruocHocPhanThacSi