PTIT và CDAC (Ấn Độ) ký kết thỏa thuận điều chỉnh việc thành lập Trung tâm Đào tạo Phát triển phần mềm chất lượng cao

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VIETTEL) thông báo tuyển dụng
07/08/2020
Công ty Universal Scientific industrial Việt Nam thông báo tuyển dụng
13/08/2020

Ngày 07/8/2020, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Trung tâm phát triển công nghệ điện toán tiên tiến (CDAC) Ấn Độ đã tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận điều chỉnh việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Phát triển phần mềm chất lượng cao (CESDT). Đây là hoạt động của Dự án “Hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Ấn Độ do CDAC viện trợ không hoàn lại.

Tham gia Lễ ký có ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, PGS. TS Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, đại diện các vụ chức năng Bộ Thông tin và Truyền thông.


Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma và PGS.TS Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện
ký kết điều chỉnh dự án

Năm 2016, trong khuôn khổ dự án hợp tác ASEAN – Ấn Độ, PTIT và CDAC đã ký thỏa thuận dự án hỗ trợ đào tạo Công nghệ thông tin với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực đào tạo phát triển phần mềm nói riêng và công nghệ thông tin nói chung đối với hoạt động đào tạo bồi dưỡng của Học viện.

Sau khi ký kết, PTIT đã đạt được một số kết quả: Đào tạo được khoảng 1.600 học viên đạt chuẩn CDAC (được CDAC và Học viện/Trung tâm 2 cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học); Có đội ngũ giảng viên có năng lực giảng dạy được các chương trình đào tạo công nghệ thông tin tiên tiến; Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất đào tạo hiện đại cho Trung tâm 2 (đơn vị trực thuộc Học viện).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, hai bên nhận thấy cần phải điều chỉnh một số nội dung để thực hiện thành công nội dung hợp tác và thống nhất ký thỏa thuận thành lập Trung tâm Đào tạo Phát triển phần mềm chất lượng cao và bổ sung một số điều khoản đã ký trước đây.


PGS.TS Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu, khẳng định vai trò quan trọng của Dự án

PGS.TS Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định tại buổi Lễ: “Dự án khi được triển khai sẽ góp phần quan trọng cho Học viện trong việc thực thi chiến lược phát triển của mình, phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho đất nước, góp phần đẩy mạnh việc phát triển, ứng dụng CNTT đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam”.

Tại Lễ ký, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma khẳng định đây là một dự án quan trọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT giữa hai nước và thúc đẩy kết nối số cũng như hợp tác nói chung giữa hai quốc gia.

1403 lượt xem