PTIT tiếp tục được Ủy ban Châu Âu tài trợ thực hiện Dự án Jean Monnet (Modules) trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ 2021 – 2027

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE TUYỂN 50 CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CÔNG NGHỆ SỐ TẠI HẢI PHÒNG VÀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ
08/08/2022
Học bổng tài năng Samsung -STP 2022 (Flobal Engineer with Samsung)
10/08/2022

Ngày 04/8/2022, Uỷ ban Châu Âu (EC) thông báo đến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc đồng ý tài trợ thực hiện dự án Jean Monnet Modules trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ giai đoạn 2021 – 2027.

Dự án với nội dung: DigiEU – European Digital Strategy and its Impact to the Digital Transformation agenda in Vietnam (Chiến lược số Châu Âu và tác động của nó đến nghị trình Chuyển Đổi số ở Việt Nam) sẽ được thực hiện trong 36 tháng từ tháng 11/2022 đến 11/2025 tại Trung tâm Đào tạo quốc tế – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Mục tiêu của dự án là, thông qua việc cung cấp một mô-đun giảng dạy bao gồm ba khóa học giới thiệu về Chiến lược Digital EU (Dữ liệu mở, Kiến thức kỹ thuật số và Quyền riêng tư số), đồng thời thực hiện nghiên cứu về tác động của chiến lược Digital EU đối với Việt Nam, dự án nhằm nâng cao kiến ​​thức về Digital EU giữa các sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và những người khác bao gồm các học giả, chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách trong các lĩnh vực liên quan tại Việt Nam. Mặt khác, dự án cũng hướng đến thúc đẩy việc giới thiệu cách tiếp cận của EU đối với chiến lược Digital EU giữa các sinh viên có nền tảng công nghệ và truyền thông cũng như các học giả, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách trong các lĩnh vực liên quan và sau đó thúc đẩy các cuộc thảo luận về tác động của chiến lược Digital EU đến Việt Nam.

Bằng cách phát triển một trang web e-learning nơi có thể tìm thấy các tài liệu giảng dạy đa phương tiện, mô-đun giảng dạy hy vọng sẽ nâng cao tính sự hiện diện của các nguồn lực và hoạt động (chính sách) về Chiến lược Liên minh Châu Âu Kỹ thuật số (Digital EU) trong sinh viên và các nhóm đối tượng khác ở Việt Nam.

Trước đó, trong giai đoạn 2020-2021, EC đã tài trợ dự án PROEUHE, là dự án đầu tiên do Học viện thực hiện thuộc nhóm Jean Monnet Projects (Jean Monnet Information Project – 621079-EPP-l-2020-1-VN-EPPJMOPROJECT thuộc Jean Monnet Actions – Chương trình Erasmus+ giai đoạn 2015 – 2021), nhằm mục tiêu quảng bá giáo dục đại học Châu Âu thông qua các phương tiện truyền thông đa phương tiện.  Sau giai đoạn 1 triển khai, dự án đã đạt được một số kết quả nhất định như: Tổ chức các Sự kiện – Hội thảo tập huấn: Sự kiện EU Day các năm 2020, 2021, và 2022; Kick-off và giới thiệu dự án; Summer School; Training Workshop. Ngoài ra, Dự án đã sản xuất được các ấn phẩm đa phương tiện như: PROEUHE Website: https://proeuhe.net ; Các video clips về giáo dục đại học Châu Âu, đặt tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCT2KLWo5uzxudWsUfvBY8OQ

Video và AR games về EU…

809 lượt xem