Theo các chuyên gia, năng lực sản xuất, tiềm năng phát triển ngành game tại Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, thực tế, tỷ lệ trò chơi được cấp phép phát hành có nguồn gốc nước ngoài vẫn chiếm đa số. Hầu hết các công ty game ở Việt Nam, kể cả những doanh nghiệp lớn đều đóng vai trò là những nhà phát hành game hơn là nhà sản xuất; vì vậy doanh nghiệp phát hành game tại Việt Nam thực chất đang làm thuê cho nước ngoài và tỷ trọng đóng góp cho ngành game tại Việt Nam đang không tương xứng với doanh thu.