Năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT tiếp tục tăng quy mô tuyển sinh hệ đại học chính quy.