PTIT ban hành chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

Thông báo Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 (Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT
27/07/2022
TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG TUYỂN DỤNG
04/08/2022

Vừa qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) có truyền thống 24 năm thành lập, là trường đại học duy nhất trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, với ngành nghề đào tạo chủ đạo về ICT đang có sức hút cao, có các cơ sở đào tạo lớn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những tiền đề quan trọng cho chiến lược phát triển của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 với mục tiêu Học viện sẽ trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam và khu vực về đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông, tiên phong, sáng tạo, dẫn dắt chuyển đổi số.

Theo đó, Học viện thực hiện sứ mạng: Sáng tạo và chuyển giao tri thức cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và công nghệ số, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Tầm nhìn: Đến năm 2030, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là trường đại học hàng đầu Việt Nam về quy mô, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; là hình mẫu tiên phong về chuyển đổi số trong giáo dục đại học, trở thành trường đại học hàng đầu của khu vực, nằm trong nhóm trường đại học hàng đầu châu Á, nhóm 5 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á về công nghệ số.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện giá trị cốt lõi: Tiên phong – Sáng tạo; Chất lượng – Hiệu quả; Uy tín – Trách nhiệm; Tận tụy – Nghĩa tình.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xác định mục tiêu chung đến năm 2025, trở thành trường đại học có quy mô và chất lượng đào tạo, nghiên cứu hàng đầu Việt Nam về công nghệ số, là một trong các đơn vị chủ lực cung cấp nhân lực, tri thức, chuyển giao công nghệ phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Là cơ sở đào tạo đại học tiên phong trong đổi mới phương thức đào tạo, có hệ sinh thái số gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, sinh viên, doanh nghiệp và xã hội với mô hình quản trị đại học thông minh, thân thiện và chuyên nghiệp.

Với các mục tiêu cụ thể:

1. Phát triển thành Học viện trọng điểm, uy tín về công nghệ số có quy mô 20.000 sinh viên/học viên chính quy và 10.000 sinh viên/học viên các hệ khác tại 02 cơ sở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với 04 nhóm ngành đào tạo: (1) Công nghệ thông tin, (2) Điện tử – Viễn thông, (3) Báo chí truyền thông đa phương tiện, (4)Kinh tế và Quản lý.

2. Nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo đạt chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế. Phát triển các hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, quốc tế đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao về công nghệ số của đất nước. Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động và tận dụng các nguồn lực xã hội phục vụ đào tạo. Xây dựng môi trường học thuật sáng tạo, hội nhập, thu hút nhân tài trong nước, ngoài nước đến học tập nghiên cứu và làm việc.

3.Trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia, xuất sắc của khu vực. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn kết với doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển mạng lưới chuyên gia và nhóm nghiên cứu mạnh của học viện. Thực hiện vai trò tư vấn dẫn dắt và định hướng công nghệ trong lĩnh vực ICT, chuyển đổi số của Việt Nam.

4. Trờ thành hình mẫu về chuyển đổi số đại học của Việt Nam với 03 trụ cột Đào tạo số, Quản trị số và Xã hội số trong trường đại học. Xây dựng được hệ đào tạo theo hướng Đại học số, trong đó việc dạy, học, quản lý đào tạo, hỗ trợ người học được thực hiện thông qua các nền tảng số. Lấy chuyển đổi số là nền tảng để đổi mới căn bản phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, hiệu quả, tích hợp “cá thể hóa” cho các hệ đào tạo truyền thống cũng như tạo đột phá trong đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, học tập mọi lúc, mọi nơi cho mọi đối tượng có nhu cầu học tập.

5. Xây dựng được mô hình trường đại học tự chủ, phát triển bền vững với hệ thống quản trị hiện đại, cơ cấu tổ chức hợp lý, tự chủ về tài chính và học thuật, có hạ tầng khuân viên, cơ sở vật chất hiện đại ngang tầm khu vực.

Trong chiến lược phát triển vừa mới ban hành, Học viện cũng đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để thực hiện, tổ chức thực hiện và các chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả chiến lược đã đề ra.

File đính kèm: Chiến lược HV

775 lượt xem