Phiên họp thứ 13 của Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thông báo chi tiền khen thưởng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2022-2023.
18/07/2023
Thông báo tuyển dụng ứng viên tham gia chương trình đào tạo Master Trainer Dự án CDAC đợt 2
21/07/2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, ngày 20/07/2023, Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Phiên họp thứ 13 để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng Học viện.

Tham dự Phiên họp có ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục & Đào tạo. Về phía Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có GS.TS Từ Minh Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các thành viên Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025. GS.TS. Từ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng – điều hành phiên họp.

GS.TS Từ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng Học viện điều hành phiên họp

Tại phiên họp, thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học năm 2018, và Kế hoạch của Hội đồng Học viện về việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Chủ tịch Hội đồng Học viện và Giám đốc Học viện, Hội đồng đã triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trên. Tham dự chứng kiến phần lấy phiếu tín nhiệm có Ông Mai Ánh Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Thông tin và Truyền thông, Bà Tô Thị Thiên Ngân – Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được Hội đồng thực hiện công khai, dân chủ, khách quan đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Tiếp theo, Hội đồng đã nghe báo cáo về đề án chuyển đổi mô hình tổ chức của Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh thành Phân hiệu. Đây là nội dung quan trọng được Học viện tập trung thực hiện trong thời gian qua. Hội đồng Học viện đã biểu quyết thông qua tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu Học viện tại TP. Hồ Chí Minh và giao cho Giám đốc Học viện tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để thành lập Phân hiệu trong thời gian tới.

Hội đồng Học viện đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch 06 tháng đầu năm 2023 và dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 của Học viện; Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện; Hội đồng giao Giám đốc Học viện tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch năm 2023, Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện báo cáo về tình hình thực hiện giữa kỳ Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 và một số nội dung khác

Hội đồng cũng đã nghe đồng chí PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện báo cáo về tình hình thực hiện giữa kỳ Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 và một số nội dung khác. Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về định hướng điều chỉnh chiến lược nêu trên và giao cho Giám đốc Học viện nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh và báo cáo Hội đồng trong phiên họp tới.

Toàn cảnh phiên họp

Cũng phiên họp, Hội đồng Học viện đã tổ chức chia tay TS. Lê Xuân Công – nguyên Thành viên Hội đồng Học viện. Trong đó, Hội đồng Học viện ghi nhận và đánh giá cao các đóng góp của TS. Lê Xuân Công đối với sự phát triển của Hội đồng nói riêng và của Học viện nói chung trong thời gian qua.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Phiên họp thứ 13 của Hội đồng Học viện đã kết thúc tốt đẹp./.

5267 lượt xem