Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thông tin đối ngoại

Lễ công bố Quyết định giao nhiệm vụ cán bộ
02/10/2018
Đăng ký tham gia “SVMC OPEN DAY” đợt 2 năm 2018
07/10/2018

Ngày 05/10/2018, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  đã phối hợp với Ban Tuyên Giáo thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thông tin đối ngoại. TS. Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện, đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện đã tham dự hội nghị.

TTDN

Tại Hội nghị, báo cáo viên phổ biến, tuyên truyền về kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; của thành phố Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2018. Tiếp đó, Hội nghị đã giới thiệu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; về đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam “sẵn sàng là banjc ảu tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”. Bên cạnh đó, những thông tin về chính sách của Thủ đô Hà Nội, các hoạt động về công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của Hà Nội cũng đã được giới thiệu đến cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện

938 lượt xem