Hội đồng Học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên thứ ba

Thông báo về việc sơ kết học kỳ 1 năm học 2020-2021
18/01/2021
Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ
19/01/2021

Ngày 14/01/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức phiên họp thứ ba với sự tham dự  của các thành viên Hội đồng. GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện đã chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thống nhất và biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng Học viện bao gồm: Định hướng xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Học viện; Chủ trương mở ngành mới đào tạo Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Học viện;

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Học viện đã cho ý kiến về Kế hoạch của Học viện năm 2021, Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2025, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện, dự thảo Kế hoạch giám sát của Hội đồng Học viện năm 2021, các dự án đầu tư công của Học viện.

942 lượt xem