Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông họp phiên thứ nhất năm 2022

Nhiều đơn vị, cá nhân được khen thưởng trong hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2019 – 2021
18/05/2022
Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Viet Nam (NATV) thông báo tuyển dụng
18/05/2022

Ngày 18/5/2022, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức họp Hội đồng giáo sư cơ sở phiên thứ nhất năm 2022 với sự tham dự của 13/15 thành viên Hội đồng. PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp.

Tại phiên họp, Hội đồng Giáo sư Cơ sở Học viện đã họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở.

Toàn cảnh phiên họp

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh và kết quả như sau:

Chức danh Chủ tịch Hội đồng: có 13/13/15 thành viên (đồng ý/có mặt/tổng số thành viên Hội đồng) nhất trí bầu GS.TS  Từ Minh Phương làm Chủ tịch Hội đồng.

Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng: có 13/13/15 thành viên (đồng ý/có mặt/tổng số thành viên Hội đồng) nhất trí bầu PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải làm Phó Chủ tịch hội đồng.

Chức danh Thư ký Hội đồng: có 13/13/15 thành viên (đồng ý/có mặt/tổng số thành viên Hội đồng) nhất trí bầu PGS.TS Đặng Thế Ngọc làm Thư ký hội đồng.

683 lượt xem