Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021

Thông tin tuyển dụng Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Viet Nam (NATV)
15/04/2021
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021
19/04/2021

 Căn cứ Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành;

Thực hiện nội dung văn bản số 1444/BGDĐT-GDĐH  ngày 14 tháng 4 năm 2021 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng Giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (sau đây gọi tắt là Học viện) thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 như sau:

I. XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC

1.Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng:

Học viện xét tuyển thẳng vào đại học đối với các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và đạt một trong các thành tích sau:

 • Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2019, 2020, 2021 các môn Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Tin học; Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dựCuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2019, 2020, 2021;
 • Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019, 2020, 2021 các môn Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Tin học;
 • Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2019, 2020, 2021 (Căn cứ vào đề tài dự thi của thí sinh đoạt giải, Học viện xem xét xét tuyển thẳng thí sinh vào ngành đào tạo phù hợp);
 • Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, cuộc thi tay nghề quốc tế và có kết quả thi THPT năm 2021 theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển đạt Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện (Căn cứ vào lĩnh vực, nghề của thí sinh đoạt giải, Học viện xem xét xét tuyển thẳng thí sinh vào ngành đào tạo phù hợp);
 • Thí sinh có kết quả thi THPT năm 2021 theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 27,0 (hai mươi bẩy) điểm trở lên (điểm bài thi 3 môn xét tuyển) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

2. Danh mục ngành đăng ký xét tuyển thẳng: Phụ lục số 1 (file đính kèm) .

3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: Học viện không giới hạn chỉ tiêu.

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/05/2021. Hồ sơ gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục số 2a) (file đính kèm) ;
 • Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
 • 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
 • 02 ảnh chân dung cỡ 4×6;
 • Lệ phí xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quyền lợi của thí sinh được xét tuyển thẳng:

Học viện cấp Học bổng toàn phần hoặc Học bổng bán phần cho các thí sinh được xét tuyển thẳng. Cụ thể:

 • Học bổng toàn phần (Miễn 100% học phí trong năm học thứ nhất) cho các thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (các môn Toán, Lý, Hóa học, Tin học) hoặc Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc thí sinh có kết quả thi THPT theo tổ hợp xét tuyển từ 27,0 điểm trở lên (điểm bài thi 3 môn xét tuyển) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
 • Học bổng bán phần (Miễn 50% học phí trong năm học thứ nhất) cho các thí sinh đạt giải Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học) hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế.

II. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC

1.Đối tượng và điều kiện ưu tiên xét tuyển:

Học viện ưu tiên xét tuyển vào đại học đối với các thí sinh:

 • Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019, 2020, 2021 các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học hoặc trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2019, 2020, 2021 hoặc trong kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế;
 • Không sử dụng quyền xét tuyển thẳng;
 • Tốt nghiệp THPT năm 2021;
 • Đã tham dự kỳ thi THPT năm 2021, có kết quả thi theo các tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành đã đăng ký và đáp ứng Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện.

2. Danh mục ngành ưu tiên xét tuyển: Phụ lục số 1 (file đính kèm).

3. Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Học viện không giới hạn chỉ tiêu.

4. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/05/2021. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

 • Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục số 2b) (file đính kèm)
 • Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật, Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế;
 • 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;
 • Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. XÁC NHẬN NHẬP HỌC

 • Thời gian công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: trước 17h00 ngày 28/07/2021.
 • Các thí sinh được tuyển thẳng theo công bố của Học viện phải nộp Giấy chứng nhận đoạt giải (bản chính)và kết quả điểm thi THPT 2021 để xác nhận việc nhập học của mình về Học viện trước 17h00 ngày 10/08/2021.
 • Chỉ có các thí sinh trúng tuyển và đã nộp Giấy chứng nhận đoạt giải, kết quả điểm thi THPT 2021  mới được Học viện gửi Giấy báo nhập học.
 • Các thí sinh không nộp Giấy chứng nhận đoạt giải, coi như không có nguyện vọng học tại Học viện và sẽ không được gọi nhập học.
 • Hình thức nộp Giấy chứng nhận đoạt giải: thí sinh có thể nộp trực tiếp tại các Cơ sở đào tạo của Học viện hoặc nộp qua đường Bưu điện (chuyển phát nhanh EMS) theo các địa chỉ dưới đây:

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã trường BVH):            

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

            Km10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

            Điện thoại: 024.33528122, 024.33512252

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã trường BVS):

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh.

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38297220

Thông tin chi tiết về tuyển sinh và các chương trình đào tạo thí sinh có thể xem tại Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin tuyển sinh, trang Fanpage của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại địa chỉ: https://ptit.edu.vn; https://tuyensinh.ptit.edu.vn; https://daotao.ptit.edu.vn; http://facebook.com/ptittuyensinh.  

Tài liệu đính kèm:

Phu luc 1_Danh muc nganh dang ky TT_UT

Phu luc 2a_Mau dang ky xet tuyen thang

Phu luc 2b_Mau dang ky uu tien xet tuyen

7121 lượt xem