Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT sẽ hợp tác nghiên cứu – đào tạo trong lĩnh vực Viễn thông, IoT và kỹ thuật dữ liệu

Công ty Cổ phần RikkeiSoft – Fresher Blockchain (Tham Gia Khóa Đào Tạo)
23/09/2021
Công ty TNHH Synergix Technologies Việt Nam thông báo tuyển dụng
24/09/2021

Ngày 23/9/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PTIT và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT – FPT Telecom đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo, nghiên cứu trong giai đoạn 5 năm, 2021 – 2025. Theo đó, Khoa Viễn thông 1 được Học viện giao là đơn vị chủ trì triển khai các hoạt động hợp tác với FPT Telecom.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, FPT Telecom sẽ hỗ trợ PTIT trong việc xây dựng hệ thống học liệu chuyên ngành, tài trợ Phòng Lab nghiên cứu về Viễn thông, trao học bổng sinh viên, tuyển dụng và thực hiện các chương trình kiến tập, thực tập. Đối với hoạt động nghiên cứu, hai bên sẽ hợp tác triển khai các đề tài nghiên cứu trên cơ sở phát huy nguồn lực chung của hai đơn vị. FPT Telecom sẽ đồng hành và bảo trợ cho các hoạt động nghiên cứu của Khoa Viễn thông thông qua hệ thống được mô phỏng trong phòng Lab nghiên cứu về Viễn thông. Đây cũng là môi trường thực tế triển khai các kết quả nghiên cứu của thầy và trò Học viện, đặc biệt là cho các hướng nghiên cứu về Viễn thông, IoT và kỹ thuật Dữ liệu.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc FPT Telecom đã đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa PTIT và FPT Telecom trong suốt 6 năm vừa qua và được thể hiện qua những minh chứng và con số rất ấn tượng, đó là 21.000 lượt sinh viên đã được tiếp cận với các hoạt động của FPT Telecom; 5.000 lượt sinh viên đã được trực tiếp tham gia các hoạt động kiến tập, thực tập và tuyển dụng; hiện nay có hơn 300 cán bộ là cựu sinh viên Học viện đang làm việc tại những vị trí cán bộ kỹ thuật quan trọng của FPT Telecom. Ông Hoàng Việt Anh cũng đánh giá rất cao năng lực chuyên môn của sinh viên Học viện mà điều đặc biệt theo ông ấn tượng đó là “chất” của sinh viên PTIT. “Chất” đó được thể hiện qua đặc trưng về nề nếp, kỷ luật, phương pháp làm việc và văn hóa ứng xử với đồng nghiệp trong công tác chuyên môn và trong giao tiếp hàng ngày. Với biên bản thỏa thuận được ký kết cho giai đoạn 2021 – 2025, ông Hoàng Việt Anh bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của 2 đơn vị sẽ được nâng lên một tầm cao mới với sự tham gia ngày càng sâu, rộng của FPT đối với các hoạt động nghiên cứu – đào tạo của Học viện nói chung và Khoa Viễn thông nói riêng.

Ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc FPT Telecom phát biểu về triển vọng hợp tác với Học viện

Đánh giá về việc hợp tác giữa 2 đơn vị, Ông Vũ Văn San, Giám đốc Học viện cho rằng, PTIT nhận thức rõ việc phát triển mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp là yêu cầu quan trọng. Vì vậy, Học viện đã luôn chú trọng tạo ra cơ chế, môi trường để thúc đẩy các chương trình hợp tác với doanh nghiệp và bước đầu đem lại những thành công nhất định. Một trong những kết quả đó là mối quan hệ hợp tác, gắn kết bền vững với Tập đoàn FPT nói chung và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nói riêng. Sự hợp tác này đã tác động tích cực tới các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong Học viện Công nghệ BCVT, cũng như nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp của Học viện đạt ở mức cao. Đây là điều kiện nền tảng để duy trì hiệu quả hoạt động của mỗi doanh nghiệp và nhà trường cũng như uy tín, thương hiệu hình ảnh của nhà trường trước người học và xã hội.

PGS.TS. Vũ Văn San, Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ ký kết

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết:

PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban, Trưởng Khoa Viễn thông 1 phát biểu về các nội dung hợp tác đào tạo và nghiên cứu
Ông Phan Văn Khoa, Giám đốc khối kỹ thuật FPT Telecom phát biểu về tài trợ Phòng Lab Viễn thông
Bà Lê Bích Ngọc trao đổi về các nội dung hợp tác hỗ trợ sinh viên và tuyển dụng nhân sự

2408 lượt xem