Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức thành công hoạt động bầu cử đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh

Thông báo về cuộc thi viết bài với chủ đề “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động”
24/05/2021
Thông báo về việc ngừng tổ chức tiếp nhận trực tiếp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp tại các Cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
25/05/2021

Ngày 23/05/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp với UBND Phường Mộ Lao đã tổ chức thành công hoạt động bầu cử tại điểm bầu cử Học viện, vừa đảm bảo đúng quy trình dân chủ, vừa đảm bảo an toàn trật tự và phòng chống dịch bệnh.

Điểm bầu cử Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một trong 17 điểm bầu cử thuộc địa bàn UBND Phường Mộ Lao, lại là điểm có số cử tri tương đối đông với 1.275 cử tri đăng ký tham gia.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp với UBND Phường Mộ Lao đảm bảo an toàn trật tự và phòng chống dịch bệnh

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 7h. Sau lễ khai mạc bầu cử, cử tri tiến hành bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm, quy trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi đảm bảo được trật tự, an toàn. Theo thống kê của tổ bầu cử, số cử tri tham gia bầu cử đạt 96%. Số sinh viên đăng ký bầu cử tại đây là 339 sinh viên và tham gia bầu cử đạt 96%.

Số sinh viên đăng ký bầu cử đạt 96%

Để làm tốt công tác bầu cử, trong những ngày qua Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tích cực phối hợp cùng UBND Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông chuẩn bị các công tác về điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, các điều kiện về an toàn trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

843 lượt xem