Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Quảng Nam

Công ty Sun* thông báo cuộc thi “Awaken your inner Fire 2020”
09/12/2020
Thông tư của Bộ Nội vụ về Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
15/12/2020

Trong các ngày từ 10/12/2020 đến 13/12/2020, tại Quảng Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho cán bộ quản lý của bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, xã hội tại Quảng Nam. PGS. TS Đặng Hoài Bắc, Phó Giám đốc Học viện đã tham dự khóa đào tạo.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Khóa học bao gồm các nội dung: Tư duy Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nguồn lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Truyền thông kết nối & chiến lược xây dựng thương hiệu vùng cho hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo; Chuyển đổi số và ứng dụng ICT trong hệ sinh thái đổi sáng tạo; Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương và các mô hình Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành công.

Khóa học là cơ hội để các cán bộ quản lý tại tỉnh Quảng Nam tìm kiếm những giải pháp nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội của tỉnh Quảng Nam.

1117 lượt xem