Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến từ ngày 04/05/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo về kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 04/05/2021 tại cơ sở đào tạo Hà Nội
04/05/2021
Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone thông báo tuyển dụng
05/05/2021

Thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; theo Công điện số 541/CĐ-TTg, theo Công văn số 167/VP-TKTH của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngày 3/5/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Thông báo số 308/HV của Học viện về việc tăng cường phòng, chống dịch COIVD-19 sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 và tổ chức triển khai học trực tuyến cho hơn 10.000 sinh viên đại học chính quy tại Cơ sở Đào tạo Hà Nội từ ngày 4/5/2021.

Từ ngày 04/05/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) bắt đầu triển khai học trực tuyến cho hơn 10 ngàn sinh viên, với khoảng gần 1.100 kíp học/tuần. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho việc học tập trực tuyến của sinh viên, nhiều nền tảng và ứng dụng khác cũng được chuẩn bị sẵn sàng nhằm hỗ trợ cho việc học tập của sinh viên như Nền tảng thực hành thông minh PTIT D-Lab, Hệ thống thư viện số D-Lib; ứng dụng kết nối thông minh PTIT S-Link …

Theo kế hoạch giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến của trường, Học viện triển khai phương thức giảng dạy và học tập trực tuyến cho các lớp học phần lý thuyết, bài tập của Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đã công bố trên hệ thống Quản lý đào tạo từ khóa 2017 đến khóa 2020. Thời gian triển khai từ tuần 18, từ ngày 04/05/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Công tác tổ chức giảng dạy – học tập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học. Giảng viên thực hiện điểm danh sinh viên trên lớp, giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập… thông qua các công cụ quản lý của phần mềm giảng dạy trực tuyến, qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS của Học viện.

Học tập trực tuyến theo thời gian trên internet, giảng viên và sinh viên Học viện dạy – học tại cùng thời điểm trên phần mềm thông qua việc sử dụng máy tính, điện thoại thông minh có đầy đủ micro, loa, kết nối với nhau qua Internet.

Học viện tạm thời sử dụng phần mềm Trans để tổ chức giảng dạy trực tuyến. Download và cài đặt tại website: https://trans.naviconference.com/ hoặc App “TranS Japan” từ AppStore, CHPlay cho các thiết bị di động thông minh. Download HDSD đối với giảng viên: https://bom.to/q5YFph. Download HDSD đối với sinh viên: https://bom.to/BsGP4e.

Các học phần không tổ chức học tập trực tuyến: Giáo dục thể chất, Thực hành cơ sở, Thực hành chuyên sâu (ngành KT ĐTTT, CN KT Đ-ĐT), các phần thực hành của các lớp học phần chưa có hệ thống thực hành trực tuyến đã được nghiệm thu. Phòng Giáo vụ sẽ điều chỉnh lịch học cụ thể các học phần trên hệ thống Quản lý đào tạo sau khi sinh viên quay trở lại Học viện học tập trung.

Bên cạnh đó, sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, Học viện cũng nâng cao ý thức phòng dịch, yêu cầu tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tuân thủ các quy định chung về phòng chống dịch Covid-19 của Nhà nước và Học viện, thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế; Triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp phòng chống lây nhiễm, các thông tin về tình hình dịch bệnh; Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra để trực tiếp và giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến dịch bệnh một cách nhanh chóng trong giai đoạn này.

1707 lượt xem