Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Chương trình thực tập tại SVMC SVMC INTERNSHIP PROGRAM 2020
28/11/2019
Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 52 năm 2019
04/12/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) thông báo việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 như sau:

I. Nhu cầu bổ nhiệm

TT Ngành, liên ngành Nhu cầu năm 2019 – 2020
Giáo sư Phó giáo sư
1 Ngành Công nghệ thông tin 02 05
2 Điện – Điện tử – Tự động hóa 04 09
3 Kinh tế 01 03
4 Triết học – Chính trị học – Xã hội học 01

II. Điều kiện đăn ký bổ nhiệm:

1. Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Hoặc ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (cơ sở đó đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).

2. Ứng viên có nguyện vọng được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư tại Học viện.

III. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm:

1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của ứng viên (theo mẫu đính kèm: 02. Mau dang ky bo nhiem GS PGS 2019-Mau so 15).

2. Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư  đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

3. Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư.

4. Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (có bản dịch được công chứng).

5. Xác nhận/minh chứng quá trình công tác/giảng dạy của ứng viên (đối với trường hợp ứng viên ngoài).

Học viện bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký đề nghị xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 kể từ ngày 28/11/2019 đến hết ngày 10/12/2019 tại phòng Tổ chức Cán  bộ – Lao động (Tầng 2 – nhà A1 – Cơ sở đào tạo Hà Đông, Km 10 Đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội). Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh đề nghị liên hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, số điện thoại: 0912.630745, email: nhanntt@ptit.edu.vn.

Học viện thông báo và kính đề nghị các nhà giáo có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nộp hồ sơ đăng ký để Học viện thự hiện các thủ tục theo quy định.

 Văn bản đính kèm: TB 883

1637 lượt xem