Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về quy trình tiếp khách đến làm việc tại Học viện

Thông báo về việc Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên tại cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 31/05/2021
31/05/2021
Học viện Công nghệ BCVT thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp
31/05/2021

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;

Học viện thông báo về quy trình tiếp đón khách đến làm việc tại Học viện như sau:


Quy trình ra vào Học viện trong thời gian có dịch bệnh Covid-19

1916 lượt xem