Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo v/v điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học đối với các thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 theo diện xét tuyển thẳng và xét tuyển theo phương thức kết hợp

Thông báo chi tiền học bổng và khen thưởng cho sinh viên Học kỳ 1 (2020 – 2021)
02/08/2021
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học đối với các thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo diện xét tuyển thẳng và xét tuyển theo phương thức kết hợp
02/08/2021

Thực hiện nội dung công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 07 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học đối với các thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo diện xét tuyển thẳng và xét tuyển theo phương thức kết hợp như sau:

1.Thời gian xác nhận nhập học:

  • Từ ngày 02/08/2021 đến 17h00 ngày 22/08/2021 (áp dụng đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 1);
  • Từ ngày 02/08/2021 đến 17h00 ngày 03/09/2021 (áp dụng đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 2).

(Thời gian tính theo dấu bưu điện trên phong bì hồ sơ)

2. Thí sinh thực hiện xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại địa chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vn hoặc trên ứng dụng Apps PTIT-Slink tuyển sinh của Học viện (Hướng dẫn chi tiết kèm theo).

3. Thời gian cấp Giấy báo trúng tuyển: dự kiến trong khoảng thời gian từ 25/08 đến 31/08/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh đã hoàn thành xác nhận nhập học (đối với đối tượng trúng tuyển theo diện tuyển thẳng và xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp).

Xin trân trọng cảm ơn!

TB điều chỉnh thời gian xac nhan nhap hoc

1352 lượt xem