Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020 – 2025

Học viện trình bày tham luận tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
15/12/2023
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chi gần 11 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2022-2023
20/12/2023

Ngày 14/12/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm. Về phía Học viện có, GS TS. Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện, các Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn Học viện. Học viện cơ sở đào tạo thành phố Hồ Chí Minh dự qua cầu truyền hình.

Theo báo cáo tổng kết được PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện báo cáo tại Hội nghị, theo đó, năm 2023 là năm để lại những dấu ấn ý nghĩa trong chặng đường xây dựng và phát triển của Học viện. Tập thể Lãnh đạo, cán bộ Học viện đã phát huy truyền thống, đoàn kết và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020-2025.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện trình bày báo cáo công tác năm 2023 của Học viện

Về ngành nghề đào tạo: Học viện mở các chương trình đào tạo mới tại cơ sở đào tạo phía Bắc và tuyển sinh ngay trong năm 2023 nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 4.0: ngành Kỹ thuật Dữ liệu (Mạng máy tính và truyền thông Dữ liệu), Chương trình Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng; triển khai đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (theo hướng Robot và Trí tuệ nhân tạo) tại Cơ sở đào tạo Hà Nội, khai giảng lớp Thạc sỹ Khoa học máy tính giảng dạy bằng tiếng Anh kết hợp với Viettel Global.

Hoàn thành Đánh giá Cơ sở Giáo dục và Đánh giá Kiểm định Chất lượng thêm 04 chương trình đào tạo trình độ Đại học: Học viện đã nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và  hoàn thành đánh giá kiểm định 4 chương trình đào tạo bao gồm: Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing và Kế toán, nâng tổng số chương trình đào tạo được kiểm định lên 10 chương trình.

Về công tác tuyển sinh: Hệ Đại học chính quy đạt 101 % so với kế hoạch năm 2023 và tăng 15% so với năm 2022. Hệ sau đại học tuyển sinh nghiên cứu sinh đạt 100% kế hoạch 2023, tăng 2,5 lần so với năm 2022,  tuyển sinh thạc sỹ tăng 1,5 lần so với năm 2022. Quy mô tuyển sinh hệ Đại học từ xa tăng trưởng 5,8 lần so với năm 2022 Trong đó, mở mới chương trình liên kết đào tạo hệ từ xa với doanh nghiệp RikkeiSoft, mang lại cơ hội trải nghiệm chương trình học tập thực chiến cho sinh viên Đại học từ xa

Về đào tạo ngắn hạn: Học viện đã xây dựng cổng đào tạo bồi dưỡng trực tuyến và tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến cho cán bộ, giảng viên, người lao động Học viện với 05 khóa đào tạo và cấp 800 tài khoản. Tổ chức 86 khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho gần 10.000 lượt học viên, tăng 15% so với kế hoạch năm 2023, tăng trưởng 2,6 lần so với năm 2021.

Về hoạt động khoa học công nghệ: năm 2023 Học viện thực hiện: 04 đề tài các cấp (nguồn ngân sách nhà nước), 22 đề tài KHCN cấp Bộ, 29 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và cấp Học viện; 211 đề tài KHCN cấp Học viện, 482 báo cáo chuyên đề cấp Học viện và 148 đề tài sinh viên.

Về hoạt động hợp tác quốc tế: năm 2023, Học viện mở 02 Văn phòng hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo tại Hàn Quốc và Nhật Bản; Là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có văn phòng xúc tiến hợp tác tại nước ngoài.  Học viện ký 52 các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ với nhiều đối tác quốc tế lớn, trong đó có những hãng, doanh nghiệp hang đầu thế giới.

GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện trình bày phương hướng, nhiệm vụ của Học viện năm 2024

Cũng tại Hội nghị, GS.TS. Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện đã nêu những nhiệm vụ trọng tâm của Học viện trong năm 2024. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Học viện cho biết trong những năm vừa qua PTIT xây dựng nhiều nền tảng chuyển đổi số và chuyển giao cho nhiều tổ chức, trường Đại học. Mục tiêu năm tới là sử dụng hiệu quả của nền tảng đã xây dựng, tiếp tục phát triển một số phân hệ theo yêu cầu dạy và học, nghiên cứu khoa học công nghệ. Năm 2024, Học viện sẽ triển khai, áp dụng đồng bộ và đưa các phần mềm PTIT Slink, hệ thống IoC (Trung tâm điều hành thông minh) vào hoạt động, phục vụ quản lý, đào tạo tại Học viện; xây dựng và ban hành các văn bản có liên quan đến việc quản lý, vận hành và ứng dụng các phần mềm; Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo kỹ năng số và tổ chức đào tạo cho tối thiếu 30% cán bộ (khoảng 100 người) các đơn vị không thuộc khối công nghệ số của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy mô tuyển sinh đại học chính quy trong năm 2024 dự kiến đạt hơn 5.000 chỉ tiêu trong đó sẽ mở thêm một số ngành đào tạo mới, tăng quy mô tuyển sinh sinh viên quốc tế đạt 100 sinh viên, tiếp tục hoàn thành kiểm định 4 chương trình đại học; phát huy tối thiểu 60% hiệu quả các biên bản hợp tác đã ký kết…

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Học viện đã đạt được trong năm 2023. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Học viện đã tạo ra được một không khí mới, đầy hứng khởi và tạo ra được một niềm tin vào tương lai tươi sáng. Không khí làm việc, niềm tin này đang lan toả mạnh mẽ và sâu rộng trong tập thể, lãnh đạo Học viện, CBCNVC và đây là nguyên nhân sâu xa để Học viện đạt được rất nhiều kết quả đáng tự hào trong năm 2023”.

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, trong thời gian tới “Học viện cần thay đổi căn bản hệ thống đánh giá, chuyển mạnh từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực và Học viện hãy cam kết “chuẩn đầu ra” phù hợp với yêu cầu, nhu cầu của xã hội, chứ không phải “chuẩn đầu ra” do nhà trường, do giáo viên tự xác định. Học viện hãy mạnh dạn phối hợp với cộng đồng Doanh nghiệp ICT để xây dựng khung vị trí việc làm và xác định các yêu cầu về kỹ năng và năng lực trong lĩnh vực ICT”.

Thứ trưởng nhấn mạnh. Học viện cũng cần có các thể chế, các quy định phù hợp và Học viện hãy mạnh dạn đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông và với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo những thể chế mới để tiếp tục mở đường, khơi thông những đổi mới sáng tạo, đột phá của mình, qua đó tác động đổi mới giáo dục ĐH của cả quốc gia.

Trong năm 2024, Học viện tiếp tục phấn đấu, giữ vững vị thế hiện nay và từng bước phát triển ổn định, tạo những dấu mốc mới trong hoạt động của mình. Theo đó, Học viện tiếp tục tập trung, phát huy tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, đoàn kết đội ngũ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Học viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ hết sức quý báu của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ cũng như từ các Đối tác của Học viện trong thời gian tới để Học viện hoàn thành thắng lợi chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2023, làm tiền đề thực hiện thành công chiến lược phát triển Học viện đến năm 2025.

Tại hội nghị, Học viện đã công bố các quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư đối với ông Võ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Viễn thông 2 và Phó Giáo sư cho 7 nhà giáo của Học viện được Hội đồng giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giám sư nhiệm kỳ 2018 – 2023.

GS. TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng GS. TS Võ Nguyễn Quốc Bảo

GS TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các giảng viên đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023

Học viện cũng đã tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho PGS.TS. Vũ Văn San, nguyên Giám đốc Học viện, TS. Vũ Tuấn Lâm, nguyên Phó Giám đốc Học viện và Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS. Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng phòng kế toán.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho PGS.TS. Vũ Văn San, nguyên Giám đốc Học viện, TS. Vũ Tuấn Lâm, nguyên Phó Giám đốc Học viện

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm trao
Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS. Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm trao
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Phan Tâm đã trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông 2020 – 2022 cho 10 cán bộ; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho 8 tập thể và 26 cá nhân và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông cho 12 cá nhân.

7238 lượt xem