Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có 02 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư

Sinh viên PTIT đạt kết quả cao tại giải Điền kinh sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2019
13/11/2019
Thông báo về việc mua Bảo hiểm y tế hệ Đại học, Cao đẳng, liên thông chính quy năm học 2019 – 2020
14/11/2019

Vừa qua, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công khai danh sách 75 ứng viên Giáo sư và 349 ứng viên Phó Giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm năm 2019, trong đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có 02 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư.

Theo đó, PGS.TS Từ Minh Phương, Trưởng khoa Công nghệ thông tin 1 đạt chuẩn chức danh Giáo sư; TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng bộ môn Công nghệ Phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin 1, đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Sau 22 năm xây dựng và trường thành, Học viện hiện có 15 khoa đào tạo đại học và sau đại học, 3 Viện nghiên cứu và 2 Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Học viện hiện có 10 ngành đào tạo. Trước xu thế phát triển và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Học viện sẽ mở thêm 3 ngành đào tạo mới tuyển sinh từ năm 2020, đó là Công nghệ IoT, Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa và Công nghệ Tài chính Fintech.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xác định tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành tổ chức giáo dục – đào tạo, nghiên cứu có tính cạnh tranh, hội nhập quốc tế cao và nằm trong nhóm 20 trường đại học đứng đầu về chất lượng giáo dục – đào tạo và năng suất nghiên cứu khoa học của Việt Nam. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu là yếu tố tiên quyết và trọng tâm Học viện đặt ra trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình.

Nhà trường đặt mục tiêu chiến lược là Phát triển Học viện trở thành một tổ chức giáo dục-đào tạo, nghiên cứu theo mô hình của các trường đại học hiện đại trên thế giới với hệ thống tổ chức, quản lý hiệu quả cao trên cơ sở chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và xã hội.

2401 lượt xem