Học bổng Tài năng Samsung 2016

Công ty Cổ phần Công nghệ ITT tuyển Lập trình viên (.Net, Java và PHP) và SEO
24/08/2016
Học bổng Tài năng Samsung 2016
29/08/2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG (Samsung Talent Program – STP): Là chương trình hợp tác giữa SAMSUNG và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nhằm góp phần thúc đẩy tạo nên nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc cho các Kỹ sư/ Cử nhân tương lai trên con đường đi đến thành công của mình.

STP 2016 - Info_PTIT

3521 lượt xem