Thông báo: Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2018 các ngành kinh tế (các lớp D18QTDN, TMDT, IMR, PMR, KT, ACCA, TTĐPT)

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2021-2022
04/05/2022
Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập, tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp; Các lớp: đại học chính quy khóa 2018-2023 (các ngành: ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CN ĐPT)
09/05/2022

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện. Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2018 các ngành kinh tế, phòng Giáo vụ đã tiến hành xử lý, kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp (file danh sách và thông tin tốt nghiệp của sinh viên kèm theo). Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự, Sinh viên các lớp trên thực hiện ngay các nội dung sau đây:

  1. Xác nhận thông tin tốt nghiệp: Ban cán sự các lớp có trách nhiệm phổ biến cho các sinh viên trong lớp để kiểm tra, rà soát và điền đầy đủ thông tin của cá nhân và ký xác nhận trong phiếu “Xác nhận thông tin cấp bằng tốt nghiệp CĐ, ĐH(mẫu phiếu kèm theo).
  2. Bổ sung giấy tờ (Bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh): Các sinh viên chưa có thông tin về tốt nghiệp trong bằng tốt nghiệp THPT, hoặc thông tin về ngày/tháng/năm sinh, nơi sinh trong giấy khai sinh (ghi chú trong file danh sách lớp kèm theo) phải nộp bổ sung ngay bản sao công chứng Giấy khai sinh và bản sao bằng tốt nghiệp THPT theo quy định. Danh sách chi tiết tại Website http://ptit.edu.vn/giaovu/ .

Ban cán sự các lớp thông báo đầy đủ tới các sinh viên trong lớp nộp:

  1. Bản sao công chứng bằng THPT (bắt buộc)
  2. Bản sao công chứng giấy khai sinh (bắt buộc)
  3. Phiếu xác nhận thông tin cá nhân (bắt buộc)

Nộp về Phòng Giáo vụ (tại bộ phận một cửa) hoặc chuyển phát nhanh cho cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. Số 94 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội trước ngày 20/05/2022.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp trên nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Cô Đỗ Thúy  Hằng – Phòng Giáo vụ (ĐT: 024.38547797; Email: hangdt@ptit.edu.vn).

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu phiếu xác nhận

Thong tin tham dinh D18 KT_QT_MR_TTĐPT (kèm TB)