Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập, tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp; Các lớp: đại học chính quy khóa 2018-2023 (các ngành: ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CN ĐPT)

Thông báo: Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2018 các ngành kinh tế (các lớp D18QTDN, TMDT, IMR, PMR, KT, ACCA, TTĐPT)
05/05/2022
Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2022-2023
09/05/2022

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, 2022-2023 và kế hoạch công tác năm 2022 của Học viện.

– Căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2018-2023 khối ngành kỹ thuật.

Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TTTN, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2018-2023 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT) cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

 1. Đối tượng:
 • Sinh viên ĐHCQ các khóa 2018-2023 và các khóa trước chưa đạt học phần thực tập, các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT.
 1. Khung thời gian:
 • Thời gian đăng ký thực tập online: 02/6 – 05/6/2022.
 • Hướng dẫn, tổ chức cho SV đăng ký thực tập (1 buổi tại HT số 2): Thứ 7,CN (28-29/05/2022 tùy từng ngành).
 • Thực tập theo nội dung, đề cương được phân công (06 tuần): từ 04/7 – 14/8/2022.
 • Tổ chức đánh giá kết quả thực tập: 22/8 – 28/8/2022.
 • Xét, công bố kết quả xét ĐKDT tốt nghiệp, làm ĐA/KL tốt nghiệp, học các học phần tốt nghiệp: 29/8 – 04/9/2022
 • Tổ chức giao ĐA/KL tốt nghiệp, đăng ký lớp học và thi các học phần chuyên môn tốt nghiệp: 05/9 – 11/09/2022
 • Thực hiện ĐATN, học và thi các học phần thay thế tốt nghiệp (10 tuần): 19/09- 27/11/2022
 • Bảo vệ ĐA/KL tốt nghiệp: 05/12 – 14/12/2022

Chi tiết Khung kế hoạch đối với từng ngành theo các Phụ lục gửi kèm.

 • Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ (cô Đỗ Thúy Hằng, 0243.854.7797) để được hướng dẫn, giải đáp.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục kế hoạch