Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2021-2022

Thông báo: V/V Thu học lại (lớp riêng) và thu học phí, học lại kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội (lần 2)
29/04/2022
Thông báo: Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2018 các ngành kinh tế (các lớp D18QTDN, TMDT, IMR, PMR, KT, ACCA, TTĐPT)
05/05/2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện, kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2021-2022 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt. Phòng Giáo vụ thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung:

  • Thời gian học tập: theo phương thức kết hợp (trực tuyến và trực tiếp) thời gian từ  04/7 đến 07/8/2022; Thi kết thúc học phần từ 08/8 đến 14/8/2022
  • Mức thu học kỳ phụ: Theo quy định của Học viện, thời gian thu từ ngày 12/07-26/07/2022.
  • Đối tượng, số lượng học phần học:

– Sinh viên hệ chính quy đã hoàn thành nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022, còn thời gian đào tạo có nhu cầu học lại, học cải thiện, học hai văn bằng.

– Số lượng đăng ký nguyện vọng, lịch học chính thức: không vượt quá 12 tín chỉ.

– Sinh viên phải đăng ký đúng Mã học phần có nguyện vọng học, nếu Mã học phần đó không được mở lớp mà có thể học bằng Mã học phần tương đương khác (có mở lớp) thì Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo hướng dẫn cùng ngày thông báo Thời khóa biểu (trước 23/05).

2. Quy trình đăng ký học:

Bước 1: Đăng ký nguyện vọng:

– Sinh viên đăng ký nguyện vọng trên hệ thống  http://qldt.ptit.edu.vn.

– Thời gian đăng ký: từ 12h ngày 05/05/2022 đến 24h ngày 09/05/2022.

Bước 2: tổ chức các lớp học phần:

Căn cứ nguyện vọng đăng ký của sinh viên, phòng Giáo vụ phối hợp với các Khoa đào tạo để xây dựng thời khóa biểu các lớp và thông báo trước 23/05/2022 trên website của Học viện.

Bước 3: Đăng ký Thời khóa biểu

– Sinh viên đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần sẽ học trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn.

– Thời gian đăng ký: từ 12h ngày 24/05/2022 đến 24h ngày 27/05/2022.

3. Các lưu ý:

– Sinh viên không đăng ký nguyện vọng, hoặc đăng ký quá số tín chỉ quy định ở bước 1 sẽ không được đăng ký Thời khóa biểu ở bước 3.

– Trường hợp có học phần đã đăng ký nguyện vọng không mở lớp, sinh viên có thể đăng ký lịch học phần khác có mở trong kỳ, nhưng không được vượt tổng số học phần đã đăng ký ở bước 1.

– Sinh viên đã đăng ký Thời khóa biểu (Bước 3) không được rút bớt vì bất kỳ lý do nào.

– Các nội dung liên quan sinh viên liên hệ số 08.3655.9808 (giờ hành chính) để được giải đáp.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp sinh viên, các sinh viên có nhu cầu học trong học kỳ phụ để triển khai thực hiện.

Trân trọng!