Mẫu Phiếu đề nghị/báo thay đổi giờ giảng; Mẫu Báo cáo thay đổi lịch học – Hội trường. (2/11/2009 )

Về việc đính chính tên sinh viên Phạm Văn Thanh, lớp D09VT4 (31/10/2009 )
31/10/2009
Lịch học lại đợt 1 năm học 2009-2010 (cập nhật: 09-11-2009)
03/11/2009
Show all
Mẫu Phiếu đề nghị/báo thay đổi giờ giảng; Mẫu Báo cáo thay đổi lịch học – Hội trường.
(24/4/2012), phòng GV&CTSV thông báo, cung cấp file một số mẫu biểu liên quan tới công tác quản lý, theo dõi nề nếp giảng dạy:

– Mẫu phiếu đề nghị thay đổi giờ giảng (dành cho CBGD, GVTG)

– Mẫu báo cáo, nhật ký theo dõi thay đổi lịch học – hội trường (dành cho bộ phận quản lý)

Chi tiết xem file kèm