Thông báo V/v: Tổ chức kỳ thi phụ môn Giáo dục thể chất 2 cho sinh viên khóa 2021

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: đại học chính quy khóa 2019-2024 (ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT)
10/05/2023
Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2022
17/05/2023

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy khóa 2021.

Căn cứ tờ trình số 45 /TTr-GV-KT-CBl ngày 4/5/2023 về việc tổ chức kỳ thi phụ môn Giáo dục thể chất 2 cho sinh viên khóa 2021 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt.

Căn cứ kết quả thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất 2 của sinh viên khóa 2021 (Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022).

Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ cho đối tượng trên như sau:

  • Thời gian thi: Ngày 20 – 21/5/2023
  • Đối tượng dự thi: Các sinh viên đủ điều kiện dự thi nhưng chưa đạt sau khi thi kết thúc học phần lần 1 (điểm học phần dưới 5 điểm).
  • Lệ phí thi: Miễn lệ phí thi cho sinh viên.
  • Lịch thi chi tiết sinh viên xem trên website: qldt.ptit.edu.vn (Mục: Xem lịch thi lại).

Trong trường hợp có thắc mắc về điều kiện dự thi, sinh viên viên liên hệ Trung tâm Khảo thí &ĐBCLGD phòng 114- Tầng 1 – Nhà A1 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng!