Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: đại học chính quy khóa 2019-2024 (ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT)

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D20CN, D20QT, D20MR, D20 KTĐT, D21DPT, D22ACCA
05/05/2023
Thông báo V/v: Tổ chức kỳ thi phụ môn Giáo dục thể chất 2 cho sinh viên khóa 2021
12/05/2023

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, 2023-2024 và kế hoạch công tác năm 2023 của Học viện.

– Căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2019-2024 khối ngành kỹ thuật.

Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TTTN, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2019-2024 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT) cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

 1. Đối tượng:
 • Sinh viên ĐHCQ các khóa 2019-2024 và các khóa trước chưa đạt học phần thực tập, các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT.
 1. Khung thời gian:
 • Thời gian đăng ký thực tập online: 31/5 – 02/6/2023.
 • Hướng dẫn, tổ chức cho SV đăng ký thực tập (1 buổi tại HT số 2): Vào các ngày 15,16,18,19/05/2023 xem chi tiết từng ngành).
 • Thực tập theo nội dung, đề cương được phân công (07 tuần): từ 03/7-18/8/2023.
 • Tổ chức đánh giá kết quả thực tập: 19/8-25/8/2023.
 • Xét, công bố kết quả xét ĐKDT tốt nghiệp, làm ĐA/KL tốt nghiệp, học các học phần tốt nghiệp: 11/9 – 18/9/2023
 • Tổ chức giao ĐA/KL tốt nghiệp, đăng ký lớp học và thi các học phần chuyên môn tốt nghiệp: Từ 19/9 – 29/09/2023
 • Thực hiện ĐATN, học và thi các học phần thay thế tốt nghiệp (10 tuần): Từ 2/10 – 08/12/2023
 • Bảo vệ ĐA/KL tốt nghiệp: 18/12 – 31/12/2023

Chi tiết Khung kế hoạch đối với từng ngành theo các Phụ lục gửi kèm.

 • Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ (cô Đỗ Thúy Hằng, 0243.854.7797) để được hướng dẫn, giải đáp.

Tải về:

Toàn văn thông báo kế hoạch_Thuc_tap_TN_D19CQ cac nganh ky thuat_2023 + Khung kế hoạch