Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 1, năm học 2022-2023 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy

Thông báo triệu tập V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký đăng ký chuyên ngành các lớp D19VT
27/09/2022
Thông báo V/v: Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2021-2022 được cập nhật trên QLĐT
30/09/2022

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023;

– Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 1, năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ Đại học chính quy.

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp, phòng Giáo vụ thông báo tổ chức các lớp học lại, học cải thiện theo hình thức lớp riêng của học kỳ 1, năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy. Cụ thể như sau:

 1. Học phần dự kiến mở và đối tượng đăng ký học:
 • Tất cả các học phần (trừ Thực tập tốt nghiệp và các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành: CNTT, ATTT, CN KTĐ-ĐT, KTĐTVT, CNĐPT).
 • Đối tượng: Ưu tiên sinh viên các khóa từ 2018 trở về trước còn thời hạn đào tạo.
 1. Hình thức học tập: Học trực tuyến qua phần mềm TranS
 2. Nguyên tắc mở lớp: Các lớp môn học được mở trên nguyên tắc:
 • Có sinh viên đăng ký nguyện vọng, trong đó ưu tiên mở các lớp: có từ 5 sinh viên trở lên đăng ký học; các học phần không mở trong kỳ hè 2022, không có trong kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Các lớp học phần bố trí được giảng viên giảng dạy.
 1. Kế hoạch thực hiện:
 • Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống QLĐT: Từ 12h00 ngày 01/10 đến 24h00 ngày 04/10/2022
 • Đăng ký thời khóa biểu: từ 12h00 ngày 17/10 đến 24h00 ngày 20/10/2022.
 • Thời gian học: từ 24/10 – 27/11/2022 (trực tuyến trong và ngoài giờ hành chính).
 • Thời gian nộp lệ phí học lại: Từ 04/11-18/11/2022.
 • Thời gian thi dự kiến: Từ 28/11 – 04/12/2022.
 1. Lưu ý:
 • Sinh viên không được đăng ký lại các học phần đang tham gia học tại Học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Sinh viên không đăng ký nguyện vọng sẽ không được đăng ký thời khóa biểu.

Sinh viên đăng ký nguyện vọng online trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn (cụ thể như sau: vào phần Đăng ký môn học -> tại ô Đăng ký nguyện vọng nhập đúng ‘Mã môn’ có nguyện vọng học, sau đó bấm nút Lưu).

Phòng Giáo vụ thông báo tới Ban cán sự các lớp, các sinh viên có liên quan để biết và thực hiện.

Trân trọng!