Thông báo V/v: Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2021-2022 được cập nhật trên QLĐT

Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 1, năm học 2022-2023 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy
30/09/2022
Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022 (cập nhật 4/10/2022)
04/10/2022

Kính gửi:  Sinh viên các lớp đại học chính quy cơ sở Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD và Phòng Giáo vụ đã hoàn thành việc cập nhật điểm học kỳ 2 và học kỳ phụ  (hè) năm học 2021-2022 trên hệ thống Quản lý đào tạo (https://qldt.ptit.edu.vn).

Phòng Giáo vụ yêu cầu các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT kiểm tra, rà soát điểm của mình.

Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên gửi email (phải gửi từ email được Học viện cấp) đến cô Hoàng Kim Cúc – phòng Giáo vụ – hkcuc@ptit.edu.vn trước 17h00 ngày 07/10/2022 để được xem xét giải quyết.

Lưu ý: Nội dung email sinh viên phải ghi rõ các thông tin thắc mắc, kèm số điện thoại liên lạc.

Trân trọng thông báo!