Thông báo triệu tập V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký đăng ký chuyên ngành các lớp D19VT

Thông báo: V/v Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK I 2022-2023
26/09/2022
Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 1, năm học 2022-2023 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy
30/09/2022
Show all

Kính gửi: Sinh viên các lớp D19VT

Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2019 ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông, trong đó từ học kỳ 2 năm học 2022-2023 sẽ tách sinh viên các lớp trên thành các lớp chuyên ngành. Cụ thể:

– Chuyên ngành Thông tin vô tuyến và di động (tối đa 150 sinh viên)

– Chuyên ngành Hệ thống IoT (tối đa 150 sinh viên),

– Chuyên ngành Mạng và dịch vụ Internet (tối đa 150 sinh viên).

Để tư vấn và định hướng cho sinh viên trong việc đăng ký chuyên ngành và cung cấp thông tin định hướng nghề nghiệp sau này, phòng Giáo vụ thông báo triệu tập các sinh viên khóa 2019 ngành ĐTVT tham dự buổi hội thảo “Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D19VT”. Cụ thể

  1. Thời gian: 11h00 ngày 29/09/2022.
  2. Địa điểm: Hội trường A2.

3, Thành phần tham gia: Lãnh đạo khoa Viễn thông, phòng Giáo vụ, phòng CT&CTSV, toàn thể sinh viên Đại học ngành Điện tử viễn thông khóa 2019.

  1. Trình tự và thủ tục đăng ký chuyên ngành: Các sinh viên đăng ký chuyên ngành theo hình thức online trên trang http://qldt.ptit.edu.vn/ từ 12.00 ngày 04/10/2022 đến 12.00 ngày 07/10/2022. Cách đăng ký sinh viên xem trên trang web qldt.ptit.edu.vn.

– Lưu ý: Các trường hợp sinh viên không đăng ký trực tuyến, nhà trường sẽ tự sắp xếp theo chuyên ngành hợp lý.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng!