Thông báo: V/v Tổ chức tiếp nhận sinh viên khóa 2021 học Giáo dục quốc phòng – An ninh (Đợt 1)

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, tạm hoãn học các học phần GDTC, GDQP và các học phần bắt buộc khác đối với sinh viên khóa 2021
12/10/2021
Thông báo Về việc: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 1, năm học 2021-2022 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy
14/10/2021

Phòng Giáo vụ thông báo:

1. Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh – Trường ĐH SPTDTT Hà Nội tổ chức  tiếp nhận sinh viên khóa 2021 học GDQP-AN (đợt 1) trên ứng dụng Microsoft Teams ngày 14/10/2021 như sau:

– Từ 7h30-9h00: sinh viên các lớp GDQP HV19, HV20, HV21, HV22, HV23, HV24, HV25

– Từ 9h15-11h00: sinh viên các lớp GDQP HV26, HV27, HV28, HV29, HV30, HV31, HV32

2. Đề nghị tất cả các sinh viên kiểm tra tài khoản Microsoft Teams đã được gửi qua email HV cấp, đăng ký ghi danh vào đúng lớp GDQP của mình trên ứng dụng.

3. Các vấn đề vướng mắc trong quá trình học tập Giáo dục quốc phòng – An ninh (tài khoản, mật khẩu…) sinh viên liên hệ các các thầy/ cô của Trung tâm GDQP&AN – Trường ĐH SPTDTT Hà Nội để được xử lý:

  1. Thầy Sơn: 0978826161
  2. Cô Hiền: 0978912846
  3. Cô Mai: 0975743024
  4. Cô Thơm: 0904510282
  5. Cô Nga: 0984863225

Trân trọng ./.

Tải về:

DS lớp GDQP_đợt 1

Hướng dẫn đăng ký ghi danh vào lớp GDQP trên Teams

Hướng dẫn SV học thi trực tuyến GDQP

Lịch-giảng-dạy-K272 (1)