Thông báo Về việc: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 1, năm học 2021-2022 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy

Thông báo: V/v Tổ chức tiếp nhận sinh viên khóa 2021 học Giáo dục quốc phòng – An ninh (Đợt 1)
13/10/2021
Thông báo V/v: Phổ biến nội dung học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (đợt 2) cho các lớp Đại học chính quy khóa 2021
20/10/2021

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022;

– Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 1, năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ Đại học chính quy.

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp, phòng Giáo vụ thông báo tổ chức các lớp học lại, học cải thiện theo hình thức lớp riêng của học kỳ 1, năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy. Cụ thể như sau:

 1. Học phần dự kiến mở và đối tượng đăng ký học:
 • Các học phần tiếng Anh: từ tiếng Anh A11 đến tiếng Anh B12: Sinh viên các khóa từ 2014 đến 2019 được đăng ký học.
 • Các học phần khác (trừ Thực tập tốt nghiệp các ngành; các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành CNTT, ATTT, CN KTĐ-ĐT, KTĐTVT, CNĐPT): Sinh viên các khóa 2018 trở về trước còn thời hạn đào tạo.
 1. Hình thức học tập: Học tập trực tuyến qua phần mềm TranS
 2. Nguyên tắc mở lớp: Các lớp môn học được mở trên nguyên tắc:
 • Có sinh viên đăng ký nguyện vọng, trong đó ưu tiên mở các lớp: có từ 5 sinh viên trở lên đăng ký học; các học phần không mở trong kỳ hè 2021, không có trong kỳ 1 năm học 2021-2022.
 • Các lớp học phần các Khoa đào tạo 1 bố trí được giảng viên giảng dạy.
 1. Kế hoạch thực hiện:
 • Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống QLĐT: Từ 12h00 ngày 15/10 đến 24h00 ngày 21/10/2021
 • Thời gian xây dựng kế hoạch, thông báo TKB các lớp mở: từ 22/10 – 07/11/2021.
 • Thời gian học: từ 08/11 – 12/12/2021 (trực tuyến trong và ngoài giờ hành chính).
 • Thời gian nộp lệ phí học lại: Từ 15/11-26/11/2021.
 • Thời gian thi dự kiến: Từ 13/12 – 28/12/2021.
 1. Lưu ý:
 • Sinh viên đăng ký nguyện vọng online trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn. Sinh viên vào phần Đăng ký môn học: tại ô Đăng ký nguyện vọng nhập Mã môn học có nguyện vọng đăng ký, sau đó bấm nút Lưu.
 • Sinh viên không được đăng ký lại các học phần đang tham gia học tại Học kỳ 1 năm học 2021-2022.
 • Nguyện vọng đăng ký chính là các môn học sinh viên sẽ phải học nếu mở lớp. Sinh viên chỉ được điều chỉnh nguyện vọng Rút bớt môn học trong trường hợp lịch học bị trùng (Sinh viên làm đơn theo mẫu và hướng dẫn kèm theo).

Phòng Giáo vụ thông báo tới Ban cán sự các lớp, các sinh viên có liên quan để biết và thực hiện.

Trân trọng!

Tải về:

1014_TB_75_To_chuc_lop_hoc_lai_HK1_2021_2022

1014_Phuluc_MAU_DON_XIN_HUY_HOC_PHAN