Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, tạm hoãn học các học phần GDTC, GDQP và các học phần bắt buộc khác đối với sinh viên khóa 2021

Thông báo: Tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh cho khóa 2021
12/10/2021
Thông báo: V/v Tổ chức tiếp nhận sinh viên khóa 2021 học Giáo dục quốc phòng – An ninh (Đợt 1)
13/10/2021

– Căn cứ Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 về việc ban hành Quy định tổ chức, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

– Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo tín chỉ.

– Căn cứ kế hoạch năm học 2021 – 2022, Học viện thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xét miễn học – miễn thi, tạm hoãn học các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và các học phần bắt buộc khác như sau:

  1. Đối tượng và hồ sơ cần nộp: Sinh viên làm đơn theo mẫu và nộp các giấy tờ chứng minh đối tượng được xét miễn học – miễn thi như sau:
  2. Miễn học – miễn thi học phần Giáo dục quốc phòng:

– Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp:  Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy chứng nhận sỹ quan hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp.

– Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP-AN tương ứng với trình độ đào tạo: Nộp bản sao có công chứng chứng chỉ GDQPAN.

  1. Miễn học – miễn thi học phần Giáo dục thể chất và các học phần bắt buộc khác:

– Sinh viên đã hoàn thành học phần Giáo dục thể chất hoặc các học phần bắt buộc khác trong chương trình đào tạo: Nộp chứng chỉ/bảng kết quả học tập có đóng dấu của đơn vị đã đào tạo.

  1. Miễn học – miễn thi phần thực hành Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất:

– Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật: Nộp bản sao có công chứng giấy xác nhận khuyết tật.

– Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự, không được vận động mạnh… theo quy định hiện hành: Nộp giấy xác nhận có đóng dấu của bệnh viện.

– Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân: Nộp bản sao có công chứng quyết định xuất ngũ.

  1. Tạm hoãn học:

– Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị: Nộp giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị.

– Sinh viên là phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành: Nộp giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe.

  1. Hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sinh viên thời gian nộp hồ sơ theo các bước như sau:

– Bước 1: Sinh viên nộp hồ sơ trên ứng dụng PTIT-SLink (Thủ tục: Đơn xin miễn học – miễn thi, tạm hoãn các học phần GDTC, GDQP hoặc thủ tục Đơn xin miễn học – miễn thi) hoặc gửi đơn, ảnh chụp các giấy tờ chứng minh đối tượng về địa chỉ email cô Chu Phương Hiền: cphien@ptit.edu.vn (chỉ chấp nhận khi gửi từ email do Học viện cấp, email gửi có đầy đủ thông tin của sinh viên). Thời gian: Từ 12-17/10/2021

– Bước 2: Sinh viên gửi hồ sơ bản giấy qua EMS hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng 1 cửa Thời gian từ ngày 12/10/2021 đến 22/10/2021.

Địa chỉ gửi EMS: cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 0243.854.7797.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn