Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016, 2017 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021

Thông báo: Hoãn buổi tập trung phổ biến nội dung đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 – 2022
04/05/2021
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D19 ngành Công nghệ đa phương tiện.
05/05/2021

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ Cao đẳng, Đại học chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện;

– Căn cứ Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh cho sinh viên hệ Đại học chính quy tại Học viện;

Học viện thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 2 – học kỳ 2, năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016, 2017 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, sinh viên đã hoàn thành học phần tiếng Anh theo nhánh 2 (thi đạt học phần tiếng Anh B12/Bậc 3 đối với hệ thường, thi đạt học phần tiếng Anh B22/Bậc 4 đối với hệ chất lượng cao) theo quy định như sau:

  1. Thời gian, hình thức, đối tượng, tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ 05-25/05/2021.

– Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại văn phòng một cửa hoặc đăng ký, khai hồ sơ online thông qua biểu mẫu phòng Giáo vụ cung cấp.

– Đối tượng: Sinh viên các ngành từ khóa 2014 đến 2017 có nhu cầu chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra.

  1. Hồ sơ tiếp nhận bao gồm:

– Xét chuyển đổi điểm tiếng Anh: Sinh viên đăng ký, khai hồ sơ online tại link: https://forms.office.com/r/AQL2n1fG1V. Hoặc làm đơn theo Mẫu 1a đối với khóa 2014, Mẫu 1b đối với các khóa khác;

– Xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh: Sinh viên đăng ký, khai hồ sơ online tại link: https://forms.office.com/r/ARs4tekBzQ. Hoặc làm đơn theo Mẫu 2.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ/phiếu điểm tiếng Anh quốc tế:

+ Đối với các sinh viên dự thi TOEIC do IIG tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong năm 2019, 2020, 2021: sinh viên nộp bản photo chứng chỉ/phiếu điểm.

+ Đối với các trường hợp khác: Tiếp nhận bản sao được gửi từ Đơn vị cấp chứng chỉ (gửi về địa chỉ: Cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 0243.854.7797) hoặc bản sao công chứng (khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu). Đối với các bản sao công chứng, Học viện sẽ thực hiện thủ tục hậu kiểm với các Đơn vị cấp chứng chỉ sau khi tiếp nhận.  

Các trường hợp đặc biệt: sinh viên liên hệ Cô Chu Phương Hiền theo địa chỉ, thông tin nêu trên để được hướng dẫn.

  1. Quy trình thực hiện:

– Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian và hình thức tại mục 1.

– Nhập dữ liệu sinh viên có đơn đề nghị xét, kiểm tra, rà soát thông tin

– Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được chuyển đổi điểm, công nhận đạt chuẩn đầu ra trên website: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin, các sai sót nếu có đề nghị phản ánh với Phòng Giáo vụ (cô Chu Phương Hiền – tầng 1 – A1, điện thoại: 0243.854.7797) để kịp thời cập nhật, điều chỉnh.

– Thực hiện công tác hậu kiểm đối với các chứng chỉ.

– Trình Giám đốc Học viện ra Quyết định chuyển đổi điểm và công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên;

– Thông báo kết quả cho sinh viên trên trang web: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

– Cập nhật điểm trên hệ thống Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn