Thông báo: Hoãn buổi tập trung phổ biến nội dung đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Thông báo: Về việc hoãn Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2016-2021 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2021
04/05/2021
Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016, 2017 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021
05/05/2021

Kính gửi:        Các lớp sinh viên Đại học chính quy – cơ sở đào tạo Hà Nội

 

Thực hiện kế hoạch đăng ký học kỳ 1 năm học 2021-2022, căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Học viện và thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh, Phòng Giáo vụ thông báo Hoãn buổi tập trung phổ biến nội dung đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 dự kiến tổ chức vào sáng ngày thứ 7, 08/05/2021. Thời gian tổ chức buổi phổ biến Phòng giáo vụ sẽ thông báo sau.

Lưu ý:

Các nội dung liên quan đến việc đăng ký nguyện vọng, đăng ký thời khóa biểu học kỳ phụ (kỳ Hè 2021) sinh viên vẫn thực hiện theo như Thông báo số 34/TB-GV ngày 23/04/2021, chú ý một số mốc thời gian chính:

– Sinh viên đăng ký nguyện vọng học kỳ phụ từ 12h ngày 10/05 đến 24h ngày 13/05/2021

– Sinh viên đăng ký thời khóa biểu chính thức từ 12h ngày 07/06 đến 24h ngày 10/06/2021

Các nội dung, quy định chi tiết sinh viên xem lại cụ thể tại thông báo số 34/TB-GV.

 

Phòng giáo vụ thông báo tới tất cả sinh viên các Hệ, Khóa đào tạo biết và thực hiện./.

Trân trọng!