Thông báo: V/v Thu học lại học kỳ phụ năm học 2018-2019

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi học kỳ phụ 2018-2019 (hè)
26/07/2019
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên D15 khối ngành kinh tế dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 (Đợt T8/2019)
02/08/2019

Căn cứ quyết định số 448/QĐ-HV về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các mức thu đào tạo khác năm học 2018-2019;
Căn cứ danh sách sinh viên lớp môn học/học phần học kỳ phụ năm học 2018-2019 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt ngày 12/7/2019;
Học viện thông báo về việc thu học lại kỳ phụ năm học 2018-2019 như sau:
1. Mức thu học lại:
– Học lại áp dụng theo Quyết định số 448/QĐ-HV ngày 08/06/2018 của Giám đốc Học viện.(phụ lục kèm theo)
2. Thời gian thu: Từ 01/08/2019 đến 15/08/2019
Sau ngày 15/08/2019, những sinh viên chưa nộp học phí mà không có đơn xin gia hạn nộp học phí với lý do chính đáng sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.
3. Hình thức thu:
*Đối với khóa 2015 trở về trước (2011;2012;2013;2014; 2015):
– Nộp tiền mặt: Sinh viên nộp học phí tại bộ phận Kế toán- Văn phòng giao dịch một cửa.
– Nộp qua tài khoản Ngân hàng:
Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội
Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên:.., tên sinh viên.., lớp.., Số điện thoại…học phí kỳ..
(Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung mã sinh viên, tên sinh viên, nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)
*Đối với khóa 2016; khóa 2017;2018: (chỉ thực hiện thu qua ngân hàng, không thực hiện thu tiền mặt)
Hướng dẫn nộp tiền:
Cách 1: Sinh viên đã mở thẻ/tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nội: Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản của sinh viên và ngân hàng cắt /trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.
Cách thức nộp tiền vào tài khoản sinh viên: Các hình thức nộp tiền vào tài khoản của sinh viên:
– Nộp tiền tại quầy: Sinh viên/ người nhà sinh viên có thể đến bất kỳ chi nhánh nào trong Hệ thống để nộp tiền vào tài khoản của sinh viên mở tại Agribank chi nhánh Hà Nội.
– Nộp tiền qua các kênh khác: ủy nhiệm chi, chuyển khoản, ATM, Mobile banking, E-mobile banking, và các kênh thanh toán khác của ngân hàng.
Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000đ duy trì tài khoản).
Cách 2: Sinh viên chưa có thẻ/tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Chi nhánh Hà Nội:
Nộp qua tài khoản Ngân hàng:
Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội
Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên:.., tên sinh viên.., lớp.., Số điện thoại…học phí kỳ..
(Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung mã sinh viên, tên sinh viên, nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)
Sinh viên có thể tra cứu số tiền học lại kỳ phụ năm học 2018-2019 phải nộp tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.
Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán-Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.33.113.166).

Tải về:

Toàn văn thông báo