Thông báo: Điều chỉnh lịch thi học kỳ phụ 2018-2019 (hè)

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cơ sở đào tạo phía bắc
18/07/2019
Thông báo: V/v Thu học lại học kỳ phụ năm học 2018-2019
01/08/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019; theo đề nghị của khoa CNTT; phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2018-2019, cụ thể:
– Điều chỉnh lịch thi các môn trên phòng máy từ ngày 05/08 sang ngày 09/08 (chi tiết xem file đính kèm). Yêu cầu sinh viên truy cập trang cá nhân để cập nhật lại lịch thi.
– Trường hợp các sinh viên bị trùng lịch thi (do lịch điều chỉnh), đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên giảng dạy môn học có lịch điều chỉnh để được bố trí giờ thi hợp lý (đối với các môn thi trên phòng máy).
Mọi thắc mắc liên hệ thầy Hiếu phòng Giáo vụ (email: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.
*Lưu ý: Các sinh viên truy cập vào tải khoản của mình trên trang http://qldt.ptit.edu.vn để xem lịch thi mới nhất.
Trân trọng ./.