Thông báo: V/v Danh sách sinh viên D15 khối ngành kinh tế dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 (Đợt T8/2019)

Thông báo: V/v Thu học lại học kỳ phụ năm học 2018-2019
01/08/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt xét tháng 7.2019
02/08/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2015 khối ngành kinh tế (D15IMR, D15PMR, D15KT, D15QTDN, D15TMDT) đủ kiều kiện xét tốt nghiệp lần 1 (đợt tháng 8/2019) sau khi cập nhật điểm các học phần thay thế tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp.

Các trường hợp học lại, học cải thiện trong HK2 (2018-2019) nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp sau khi cập nhật điểm sẽ được xét trong tháng 9/2019.

Các trường hợp sinh viên có sai lệch về thông tin đề nghị làm đơn tại Văn phòng một cửa (Ô số 01) từ ngày 2/8/2019 đến hết ngày 6/8/2019 để được xem xét giải quyết.

*Lưu ý: Trên hệ thống QLDT mới  hoàn thành việc cập nhật điểm của các học phần thay thế tốt nghiệp của khóa D15 khối ngành kinh tế học kỳ 2 năm học 2018-2019; Các môn học khác chưa hoàn thành việc cập nhật điểm (đang trong quá trình xử lý), sẽ có thông báo cụ thể sau, Vì vậy đề nghị các sinh viên không làm đơn thắc mắc về điểm của các môn học chưa cập nhật xong.

Tải về: 

Danh sách sinh viên đủ/không đủ điều kiện xét tốt nghiệp lần 1 đợt tháng 8/2019