Thông báo: V/v Đề nghị sinh viên nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu (các lớp khối ngành Kinh tế và TTDPT khóa 2017)

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện
15/06/2021
Thông báo Về việc: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021
23/06/2021

Để thực hiện kế hoạch thực tâp và tốt nghiệp của Học viện theo đúng kế hoạch, phòng Giáo đã rà soát hồ sơ của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên thiếu hồ sơ theo danh sách sau.

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP HỒ SƠ THIẾU
1 B17DCTT055 Nguyễn Đức Nam D17CQTT01-B Thiếu bản sao BTN THPT
2 B17DCTT097 Bùi Thị Tuyết Trinh D17CQTT01-B Thiếu bản sao BTN THPT
3 B17DCTT086 Lê Thế Thịnh D17CQTT02-B Thiếu bản sao BTN THPT
4 B17DCTT094 Trần Thị Thu Trang D17CQTT02-B Thiếu bản sao BTN THPT
5 B17DCTT098 Hồ Hoàng Trung D17CQTT02-B Thiếu bản sao BTN THPT
6 B17DCTT100 Trương Quang Tuân D17CQTT02-B Thiếu bản sao BTN THPT
7 B17DCQT017 Hồ Tú Bình D17QTDN Thiếu bản sao BTN THPT
8 B17DCQT042 Nguyễn Thị Hải D17QTDN Thiếu bản sao BTN THPT
9 B17DCQT059 Lê Việt Hoàng D17QTDN Thiếu bản sao BTN THPT
10 B17DCQT076 Trần Ngọc Lan D17QTDN Thiếu bản sao BTN THPT
11 B17DCQT114 Vũ Đức Nhân D17QTDN Thiếu bản sao BTN THPT
12 B17DCQT127 Phạm Minh Quân D17QTDN Thiếu bản sao BTN THPT
13 B17DCQT139 Vũ Hồng Sơn D17QTDN Thiếu bản sao BTN THPT
14 B17DCQT148 Trịnh Huy Thịnh D17QTDN Thiếu bản sao BTN THPT
15 B17DCQT149 Nguyễn Trường Thọ D17QTDN Thiếu bản sao BTN THPT
16 B17DCQT029 Nguyễn Thùy Dương D17TMDT1 Thiếu bản sao BTN THPT
17 B17DCQT118 Đinh Hà Phan D17TMDT1 Thiếu bản sao BTN THPT
18 B17DCQT129 Lê Nhật Quang D17TMDT1 Thiếu bản sao BTN THPT
19 B17DCQT130 Lê Phú Quang D17TMDT1 Thiếu bản sao BTN THPT
20 B17DCQT138 Phạm Văn Sơn D17TMDT1 Thiếu bản sao BTN THPT
21 B17DCQT165 Phan Văn Trường D17TMDT1 Thiếu bản sao BTN THPT
22 B17DCQT012 Trương Tuấn Anh D17TMDT2 Thiếu bản sao BTN THPT
23 B17DCQT032 Nguyễn Đức Duy D17TMDT2 Thiếu bản sao BTN THPT
24 B17DCQT024 Nguyễn Tiến Đô D17TMDT2 Thiếu bản sao BTN THPT
25 B17DCQT179 Nguyễn Thị Hải Yến D17TMDT2 Thiếu bản sao BTN THPT
26 B17DCMR026 Nguyễn Hữu Duy D17IMR1 Thiếu bản sao BTN THPT
27 B17DCMR032 Trần Thị Châu Giang D17IMR1 Thiếu bản sao BTN THPT
28 B17DCMR055 Nguyễn Thái Hưng D17IMR1 Thiếu bản sao BTN THPT
29 B17DCMR100 Đào Thị Hồng Nhung D17IMR1 Thiếu bản sao BTN THPT
30 B17DCMR148 Đinh Huy Trường D17IMR1 Thiếu bản sao BTN THPT
31 B17DCMR056 Đặng Thị Diệu Hương D17IMR2 Thiếu bản sao BTN THPT
32 B17DCMR074 Nguyễn Thị Thảo Linh D17IMR2 Thiếu bản sao BTN THPT
33 B17DCMR159 Nguyễn Thị Hà Vi D17IMR2 Thiếu bản sao BTN THPT
34 B17DCMR061 Hoàng Văn Huy D17PMR Thiếu bản sao BTN THPT
35 B17DCMR123 Nguyễn Thị Thanh Thanh D17PMR Thiếu bản sao BTN THPT
36 B17DCKT169 Bùi Thị Thùy Trang D17CQKT01-B Thiếu bản sao BTN THPT
37 B17DCKT046 Phạm Thị Hiền D17CQKT02-B Thiếu bản sao BTN THPT
38 B17DCKT050 Nguyễn Văn Hiếu D17CQKT02-B Thiếu bản sao BTN THPT
39 B17DCKT082 Đinh Thùy Linh D17CQKT02-B Thiếu bản sao BTN THPT
40 B17DCKT122 Vũ Yến Nhi D17CQKT02-B Thiếu bản sao BTN THPT
41 B17DCKT142 Trần Văn Tâm D17CQKT02-B Thiếu bản sao BTN THPT
42 B17DCKT182 Nguyễn Lương D17CQKT02-B Thiếu bản sao BTN THPT
43 B17DCKT147 Phạm Phương Thảo D17CQKT03-B Thiếu bản sao BTN THPT
44 B17DCKT028 Nguyễn Minh Dương D17CQKT04-B Thiếu bản sao BTN THPT
45 B16DCKT096 Ngô Thị Ngà D17CQKT04-B Thiếu bản sao  GKS

Yêu cầu tất cả sinh viên trong danh sách trên nộp giấy tờ còn thiếu nộp về phòng Giáo vụ (tại bộ phận một cửa hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Số 94 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội) trước ngày 30/6/2021.

Trân trọng!