Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021
12/06/2021
Thông báo: V/v Đề nghị sinh viên nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu (các lớp khối ngành Kinh tế và TTDPT khóa 2017)
18/06/2021
Ngày 15/06/2021 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 495/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện.
Phòng Giáo vụ thông báo Khung kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 để sinh viên tiện theo dõi, thực hiện.
Một số mốc chính trong năm học 2021-2022 đối với hệ Đại học chính quy:
+ Học kỳ 1: Giảng dạy – học tập từ 16/08-12/12/2021 (17 tuần), thi từ 13/12/2021-09/01/2022 (04 tuần).
+ Học kỳ 2: Giảng dạy – học tập từ 07/02-05/06/2022 (17 tuần), thi từ 06/06-03/07/2022 (04 tuần).
+ Nghỉ tết Nguyên đán 2 tuần: 24/01-06/02/2022.
+ Học kỳ phụ: Từ 04/07-14/08/2022 (06 tuần).
+ Khóa 2021 nhập học dự kiến đầu tháng 09/2021.
+ Khóa 2017 khối kỹ thuật thực tập và tốt nghiệp: từ tháng 07-12/2021.
+ Khóa 2018 khối kinh tế thực tập và tốt nghiệp: từ tháng 02-07/2022.
Trân trọng ./.
Tải về: